19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vannstanden i Drammensvassdraget vil stige i dagene framover, men det ventes ikke noen stor skadeflom. (Illustrasjon: Mona Elisabeth Klausen)

Venter stigende vannføring i Drammensvassdraget

I Drammensvassdraget har flommen nådd oransje nivå både i Krøderen og Sperillen onsdag. Vannføringen nedstrøms disse to innsjøene er stigende.
Annonse

– Flommen i Krøderen og Sperillen ventes å kulminere før helgen og vil deretter avta raskt igjen. Sperillen vil nå en topp rundt torsdag og ventes å avta igjen i løpet av helgen. Slik situasjonen er nå, med lite regn og kjøligere vær i fjellet de nærmeste dagene, venter vi ingen alvorlig skadeflom i Drammenselva, tilføyer Fleig.

Fortsatt mye snø i fjellet
Også i Sør-Norge er det fremdeles mye snø i fjellet. I høyfjellet i Sør-Norge er ikke snøsmeltingen kommet ordentlig i gang enda, slik at for eksempel i Otta og Gudbrandsdalslågen vil smelteflommen komme etter pinse. Mjøsa vil heller ikke nå flomnivå før etter pinse, melder NVE i dag.

Annonse

Del:
Annonse