29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gamle Kongsbergvei er blitt en trafikkfelle etter at det kom bompenger på E134. Nå vil Marie Gjerden (innfelt) og oppsitterne ha forgang i sikringstiltakene. (Arkivbilde)

Trafikksikring i påvente av bomløsning på Gamle Kongsbergvei

MENINGER: Vi er kjent med at ansatte som jobber med bomveisaken i Statens vegvesen har behov for ett skriv fra departementet som «godkjenner» kommunenes valg før de kan ta saken med bomløsning i begge ender på Fv. 2757 – Gamle Kongsbergvei videre.
Annonse

Vi har etterspurt ordførere om dette er tatt opp videre med kontakter i samferdselsdepartementet. Ettersom dette ser ut til å dra ut i tid, ser vi at behovet er sterkt for andre trafikksikringstiltak imens vi venter ettersom trafikkbildet på Fv. 2757 er meget urovekkende.

Vi har et stadig økende repertoar av farlige trafikksituasjoner med trafikkuhell og ulykker, uvettig forbikjøring, høy hastighet og økt påkjørsel av vilt.

Annonse

Beboere har hverdager som er blitt den nye normalen:

– Kvinnen på 90 år, tør ikke gå tur på veien lenger og evner ikke bevege seg i skogen. Hennes eneste mulighet for bevegelse er i hagen sin. Ingen turmuligheter. Livskvalitet?

– Mann, blir forbikjørt stort sett hver gang han kjører traktor på veien. Før helgen kunne det endt i tragedie da han ble forbikjørt av en bil like før en bakketopp. Det kom en bil i møte, som manøvrerte seg ut på et jorde. Flaks?

– Barn venter daglig på skolebussen. Svært få har gatelys. Ungdommer og travle voksne skal samtidig rekke skole og arbeid, hastigheten er høy. Barna er uforutsigbare. Biler og motorsykler har forbikjøringer rett foran barna, med bussen i møte. Flaks?

– Ute på tur med hunder. Biler kommer i stor hastighet og skvetter når de ser myke trafikanter, bråbremser og gjør manøver, bremser, sklir unna, treffer et tre, treffer et jorde. Bil kondemnert. Ikke registrert som ulykker. To tilfeller. Flaks?

Og utallige andre opplevelser vi gjerne skulle vært foruten. Alt dette som en konsekvens av at Norge bygger nye «tryggere» veier?

Grunnet økt trafikk, hastighet, farlige utforkjøringer og hendelser ber vi dere om å igangsette både permanente og midlertidige tiltak som:

– Gatelys ved bolighus for å synliggjøre skolebarna.

– Midlertidig senke fartsgrense der det er tettbygde strøk (bør kunne finnes en løsning som er midlertidig).

– Vurdere gjennomkjøring forbudt på ny som en midlertidig ordning med underskilt som gjør det mulig. Andre steder har fått gjennomslag, med like lang avstand.

Med vennlig hilsen
Skogen Velforening
ved Marie Gjerden

Del:
Annonse