23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Førstekandidat for SV i Drammen – Tony Burner.

Det betyr noe hvem du stemmer på

VALG 2023 - MENINGER: Nedre Eiker, Drammen og Svelvik har som kjent vært én kommune i 3,5 år nå. Mange kommuner har blitt slått sammen – det samme har barnehager, skoler, universiteter, sykehjem osv. Som ansvarlige politikere jobber vi for det beste for hele kommunen til enhver tid.
Annonse

I mars kom det innbyggerforslag fra Nedre Eiker om en folkeavstemning vedrørende sammenslåinga som fant sted i 01.01.2020. Forslaget falt mot 16 stemmer, blant annet SVs stemmer. Vi applauderer slike innbyggerforslag.

Pussig nok stemte flertallet av Senterpartiets representanter mot å ta innbyggerforslaget til følge – partiet som fossa fram ved forrige valg som følge av anti-sammenslåingspolitikken sin.

Annonse

Likevel vil jeg påstå at det har noe å si hvem du stemmer på.

Noen føler kanskje en viss politikerforakt når de ser høye politikergodtgjøringer mens de selv opplever reallønnsnedgang. Eller når de leser om en bybru som har økt sinnssykt i pris uten at politikerne kan gjøre noe som helst. Eller når de ser at Krokstad sykehjem først er i det blå (som følge av H, FrP, SP og V sine utsettelser), så blir nedskalert og strippa for å kunne dempe på investeringsbudsjettet.

Noen hører vi kanskje aldri fra. De leser ikke dette debattinnlegget, de følger lite med og bruker heller all tida si på å få hverdagen til å gå opp.

Jeg er stadig bekymra for alle de stemmene vi aldri hører. De som har det vanskeligst blant oss.

Derfor er det så viktig at du som følger med, du som stemmer, vet at det betyr faktisk noe hvem du stemmer på.

Til høsten går folk i Drammen kommune til stemmeurnene for å velge hvem som skal styre lokalsamfunnet vårt de neste fire åra. Er det noe det siste året har vist oss, er det at kampen mot ulikhet blir ekstremt viktig i høstens lokalvalg.

Det siste året har debatten i altfor stor grad handla om næringslivslederes skatteklaging, framfor at stadig flere familier må velge mellom å betale strømregninga eller å stramme ytterligere inn på matbudsjettene.

Det starta med rådyr strøm, og deretter fulgte økende priser på drivstoff og mat. I tillegg får folk stadig varsler om at banken skrur opp boliglånsrenta enda et hakk. Priskrisa har vist at samfunnet vårt er sårbart, og at forskjellene i samfunnet fort kan forsterkes. Det er bra at vi har Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen, Blå Kors og andre organisasjoner og frivillige som kan hjelpe folk i lokalsamfunnet vårt som sliter med å få endene til å møtes.

Men vi kan ikke først og fremst henvise folk andre der velferdsstaten svikter.

Derfor trenger vi gode velferdstjenester som hjelper oss når helsa svikter eller jobben ryker. Vi skal dele på godene, men også på byrdene. Rettferdig fordeling av byrder og støtte, arbeid og fritid, av helse og muligheter. Da må de med mest å rutte med, ta den tyngste delen.

105.000 mennesker er arbeidsledige rundt omkring i Norge. De er ikke bare statistikk.

Derfor må vi, i fellesskap, fortsette å stille opp for de som rammes ekstra hardt i dyrtida.

Forskjellene skal ned. Hensynet til mennesker og miljø må settes over hensynet til markedet. Mer rettferdighet er ikke bare mulig, det er helt nødvendig etter år med økende forskjeller. Derfor må vi finne styrke i hverandre i dag og jobbe for at alle skal kunne stå stolt og oppreist i sin fulle lengde, med fast arbeid, trygghet i fellesskap og tro på en bedre morgendag.

Mens noen sliter, flykter andre til Sveits for å bidra mindre til fellesskapet.

Når vi ser kontraster som disse, skal SV være det partiet som kjemper for fellesskapet, og det skal vi også gjøre i hele Drammen kommune.

Vi er partiet for mennesker og miljø!

Tony Burner
1. kandidat Drammen SV

Del:
Annonse