19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hallsjef Kristine Loe Kvam rett før åpningen av den nye hallen på Loesmoen i desember 2019. Nå får hun fire mill. kroner i tippemidler. (Arkivbilde)

Millioner i tippemidler til anlegg i Eiker-bygdene

Fylkesrådet i Viken offentliggjorde i dag tildelingen av spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg i Viken. Totalt mottok Viken fylkeskommune 626 søknader for 2023 fra kommuner, frivillige, lag og foreninger. Nesten 10 millioner fordeles til ulike søkere i Øvre Eiker og gamle Nedre Eiker kommune.
Annonse

– Dette er veldig gode nyheter for barn og unge i hele fylket. Det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet gjennom hele livet. Det sikrer gode helse og livskvalitet for folk. Det er derfor helt avgjørende at frivillige, lag og foreninger og kommuner kan utvikle gode anlegg til bruk av folk, sier Magnus Weggesrud (SP).

– Hos oss i Øvre og Nedre Eiker er frivilligheten selve bærebjelken i lokalsamfunnet, så dette kommer godt med, sier Senterpartiet fylkesordførerkandidat i Buskerud, Magnus Weggesrud.

Annonse

Tildeling av spillemidler til nærmiljøanlegg og ordinære anlegg i Øvre Eiker:

Loesmoen idrettspark – Turnhall: 4.000.000 kroner.

Ormåsen skole – fotballbane kunstgress 9-er: 1.600.000 kroner.

O-kart Kolbrekkvann-Skogsvann – Orienteringskart: 240.000 kroner.

O-kart Vestbymoen – Orienteringskart: 87.000

Arbeideren Hokksund – Petanquebane: 31.000 kroner.

Totalt 5.958.000 kroner

Gamle Nedre Eiker kommune:

Solberg idrettspark idrettshus – klubbhus: 2.000.000 kroner.

Årbogen idrettspark- kunstgressbane med undervarme: 1.150.000 kroner.

Vassenga treningsfelt balløkke/naturis – mindre isflate: 320.000 kroner.

Årbogen idrettspark pump track – BMX-anlegg: 390.000 kroner.

Totalt: 3.860.000 kroner

Fakta:
Spillemidlene som fordeles kommer fra Norsk Tippings årlige overskudd og skal blant annet gå til statlig medfinansiering av anlegg for organisert idrett og egenorganiserte fysisk aktiviteter. Fylkeskommunene fordeler spillemidlene i detalj.

Del:
Annonse