17. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sykefraværet i Vest-Viken har gått noe ned takket være en kraftig nedgang i luftveislidelser. Men i Øvre Eiker øker fraværet fortsatt.

Liten nedgang i sykefraværet – men ikke i Øvre Eiker

Det legemeldte sykefraværet har gått noe ned i Vest-Viken, Viken og i landet som helhet. Men det gjelder ikke i Øvre Eiker. Her økte det i stedet med 2,4 prosentpoeng i forhold til første kvartal i fjor.
Annonse

Drammen, som har ligget forholdvis høyt på sykefraværsstatistikken, har det siste året hatt en nedgang på hele 5,9 prosent til 6,6 prosent totalt. Men de er i godt selskap da flere kommuner i Vest-Viken har hatt en solid nedgang.

I motsatt ende av skalaen – altså de med størst økning – finner vi Flå med 40,1 prosents økning. Gol har 21,3 prosents økning og Hemsedal med 23,2 prosents økning. Også Sigdal, Rollag og Nore og Uvdal har store økninger i fraværet som tabellen under viser.

Annonse

I første kvartal 2023 var det legemeldte sykefraværet på 5,8 prosent i regionen Vest-Viken. Det er en nedgang på tre prosent sammenlignet med samme periode i 2022. I Viken fylke var sykefraværet på 6,3 prosent (-2,8 %), mens det i landet som helhet var på 6,1 prosent (-2,6 %).

Det er diagnosegruppen sykdommer i luftveiene som står for den største nedgangen i sykefraværet. Andelen tapte dagsverk innen denne diagnosegruppen er fortsatt nærmere halvannen gang så høy som før pandemien selv med en nedgang på hele 57,2 prosent fra året før.

Geografiske forskjeller
Det er store forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Vest-Viken. Det høyeste sykefraværet hadde Rollag med 8,0 prosent, Øvre Eiker med 7,5 prosent, og Flesberg med 7,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Bærum med 4,8 prosent og Nore og Uvdal med 5,2 prosent.

Del:
Annonse