21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Svømmehallen kan se bra ut på overflaten, men under er det store mangler.

Bygg en svømmehall for fremtidens behov

MENINGER: Jeg leste med interesse Kim Mogen Myre i Senterpartiet sine synspunkter angående byggingen av en ny svømmehall i Øvre Eiker. Mens jeg setter pris på hans engasjement og bekymring for kommunens økonomi og prioriteringer, ønsker jeg likevel å komme med noen betraktninger i sakens anledning.
Annonse

Slik jeg forstår Myhre er han av den oppfatning at det ikke er økonomisk forsvarlig å investere i en ny svømmehall nå. Han begrunner det med at Øvre Eiker kommune ikke har økonomisk bæreevne til en slik investering nå – da disse midlene heller bør investeres i et fremtidig Eikertun. Videre mener han at den gamle svømmehallen fra 1972 kan leve i mange år til. Her er vi uenige på begge punkter.

Dagens svømmehall er forbi sin levetid
Dagens svømmehall er fra 1972 og er preget av betydelig slitasje og forfall. Overflateoppussing har funnet sted slik at det ytre nok ikke er så galt, men det er altså på overflaten.

Annonse

Flere deler av anlegget fungerer ikke slik det var tenkt lenger – noen deler fungerer ikke i det hele tatt. El-anlegget er delvis svært gammelt, varmtvannsberederne er av årgang 1972, betongen under tribuner lekker betydelige vannmengder og bassenget har sprekker og saltutslag. Flere steder forvitrer betongen.

Øvre Eiker Eiendom KF anslår anslagsvis at anlegget de neste 8-10 år vil ha 60 millioner kroner i levekostnader, og det er om ingen ting riktig galt inntreffer. Om vi ikke gjør noe nå og velger denne løsningen har vi brukt halvparten av prisen for en ny svømmehall, mens svømmehallen har gått fra å være 50 til 60 år. Det bør være klart for de fleste at renovering alene ikke vil være tilstrekkelig for å opprettholde en trygg og funksjonell svømmehall.

Økonomien er ikke riktig slik det fremstilles
Øvre Eiker Høyre har sammen med sine budsjettpartnere siden 2014 tatt ansvar for å redusere det låneopptak kommunedirektøren selv har foreslått. Dette har vi gjort for å berede grunnen for de investeringene vi skal gjøre på alle skoler generelt, i ny Hokksund barneskole spesielt, i en ny svømmehall – og som vi skal gjøre på Eikertun.

Faktum er at Øvre Eiker kommune hadde om lag den samme netto lånegjelden per innbygger i 2022 som i 2015 – dvs. om lag 57.000 kroner. Andre kommuner som for eksempel Kongsberg har i perioden økt fra 52.000 til 77.000 kroner per innbygger, og Drammen har økt om lag fra 79.000 til 123.000 kroner. Snitt for landet i 2022 var om lag 82.000 kroner per innbygger.

Poenget mitt er at Øvre Eiker er godt rustet for alle disse investeringene – og det uten en tanke om eiendomsskatt – og det er det flere grunner til. Først av alt kommer det for tiden betydelige utbytter fra våre energiverk. Både Vardar og Øvre Eiker energi bidrar med et titalls millioner kroner i utbytte bare i år. I tillegg til dette skal vi selge Eikerløkka – og vi skal etter hvert realisere gevinster i Ormåsen skissert i størrelsesorden 30 – 50 millioner kroner.

Høyre har tatt del i å skape det økonomiske handlingsrommet vi nå har, og sett i sammenheng med de nevnte inntekter og en klok økonomistyring også fra 2019 og frem til i dag, blir det feil å hevde at disse investeringene ikke er fornuftige.

Faktisk er det slik at om vi justerer for salgsinntekter nevnt over de neste fire årene, justerer for befolkningsvekst og justerer for nedbetaling av nåværende gjeld, øker gjelden fra 57.000 kroner per innbygger til om lag 75.000 kroner per innbygger de neste 10 årene – og det inkludert investeringen på Eikertun.

Da har også kommunen tatt de største investeringene for mange år – og har fortsatt betydelig lavere gjeld om 10 år enn den norske gjennomsnittskommunen har i dag.

Til saken er det også viktig å si at den reelle investeringskostnaden for svømmehall ikke er 140 millioner kroner, men 115 millioner kroner etter fradrag for spillemidler.

Folkehelseeffekten og balansen i økonomien
Til slutt er det viktig å se på den langsiktige effekten av å investere i en ny svømmehall. Selv om det vil kreve en betydelig økonomisk innsats, har denne kommunen gjort viktige forberedelser for å realisere viktige prosjekter som vil bidra til samfunnets fremtidige behov i lang tid framover.

En moderne svømmehall vil tiltrekke seg besøkende, stimulere til økt glede, trening og besøk til Øvre Eiker og gi et positivt bidrag til næringslivet vårt. I tillegg vil den skape et trygt og attraktivt tilbud for våre innbyggere, fremme fysisk aktivitet og bidra til en bedre folkehelse. Mellom 15.000 og 25.000 flere vil årlig besøke denne svømmehallen – og leve friskere liv.

Øvre Eiker står overfor ulike investeringsbehov, inkludert omsorgssektoren og Eikertun. Det er da viktig å finne en balanse mellom disse behovene og sikre at midlene blir forvaltet på en ansvarlig måte.

Ved å bygge en ny svømmehall mener Høyre vi oppnår en slik balanse.

Hokksund, den 13.06.2023

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen

Ordførerkandidat Høyre

Del:
Annonse