22. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

Ny svømmehall eller ikke?

MENINGER: Øvre Eiker er kåret til 12. mest robuste kommune i Norge. Dette er en hederlig plassering som det er all grunn til å være stolt av. Årsaken til dette er at kommunen har hatt en stø og fornuftig ledelse over år.
Annonse

Parameterne handler mye om økonomi, gjeldsgrad, kostnadseffektivitet og pengestrømmer. Vi har de senere år bygget egenkapital, redusert gjeld og forberedt oss på investeringer som vil komme i størrelsesorden opp mot én milliard kroner. Sammenlignet med relativt like kommuner drifter vi billig, har lite gjeld og bruker ikke driftskreditt.

Alt dette gjør at vi når såpass langt i kåringen og har skaffet oss handlingsrom. Samtidig som vi kan bruke mer av pengene på drift i de ulike seksjonene. Faktorer som er vesentlige er at kommunen vokser, skatteinngangen øker sammen med rammetilskuddet fra staten.

Annonse

Onsdag 14. juni skal kommunestyret i Øvre Eiker vedta å bygge ny barneskole i Hokksund. Debatt om skolelokalisering og struktur skjer i de fleste kommuner. Så også hos oss, dette er naturlig.

Senterpartiet har kjempet for en mellomstor skole på Lerberg og på Loesmoen, men flertallet ønsker én på Loesmoen. Det som bekymrer, er økonomien i det hele. Den økonomiske reisen denne saken har hatt, er at den startet med en prislapp på snaue 300 millioner kroner. Kommunestyret har per nå satt et tak på selve skolen på 405 millioner kroner. I tillegg ligger en opsjon på ny svømmehall på 140 millioner.

Senterpartiet mener at det totale investeringsbehovet vi har i Øvre Eiker, tilsier at investering i ny svømmehall bør utebli. Vi mener at dagens svømmehall i Hokksund kan fylle vårt behov i mange år til.

Med store investeringer på MÅ-listen vil 140 millioner kroner ha stor effekt på f.eks. Eikertun hvor det er et stort investeringsbehov. Spesielt innenfor demensomsorgen. Setter vi pengene inn her vil det bidra til å løse utfordringene knyttet til eldrebølgen, som bare vil vokse i årene som kommer. Gode tjenester og tilbud her er oppgaver som vi, som kommune må løse. Investeringer her kommer uansett, sammen med andre investeringer i barnehage, andre skoler og øvrig vedlikeholdsetterslep.

Med dette som bakgrunn mener vi at dagens svømmehall bør kunne bestå i mange år til, for å tilgjengeliggjøre investeringsmidler til andre formål i Øvre Eiker kommune. Ny svømmehall bør ikke bygges nå.

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder SP

Del:
Annonse