12. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB. (Foto: Anita Andersen - DSB)

En opplyst befolkning er en forberedt befolkning

KRONIKK: Tidlig varsling og åpen informasjon er en forutsetning for at du og jeg kan ta gode og opplyste valg i en krise – selv om det noen ganger kan være skremmende.
Annonse

Situasjonsforståelse er et helt sentralt begrep innen krisehåndtering. Hvis ikke du forstår problemet eller krisen du står i, har du heller ikke grunnlag for å finne veien ut av uføret. Det gjelder både for vanlige folk og for profesjonelle beredskapsorganisasjoner: Tilgang på sann, oppdatert og kvalitetssikret informasjon er grunnlaget for å forstå situasjonen, og dermed en nøkkel til god krisehåndtering.

I DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er vi opptatt av befolkningens rolle i landets beredskap. Derfor har vi siden 2018 gitt råd om hvordan folk kan bli bedre forberedt på å klare seg selv dersom det skjer noe som gjør at vi mister tilgangen på viktige varer og tjenester. Ved større hendelser som rammer mange mennesker, kan ikke alle få hjelp umiddelbart. God egenberedskap hos flest mulig, gjør at de som virkelig trenger hjelp først kan prioriteres av hjelpemannskapene.

Annonse

Skal revidere rådene
Derfor er vi også veldig tilfreds med at Totalberedskapskommisjonen skriver at «Befolkningens egenberedskap og motstandsdyktighet har en avgjørende betydning for hele samfunnets motstandsdyktighet».

Kommisjonen mener myndighetene må forsterke rådene om egenberedskap – og at rådene bør utvides med omtale av det «øvre krisespekteret». Eller på godt norsk: Vi må snakke om krise og krig også i Norge. Bakgrunnen er krig i Europa forårsaket av vår store nabo i øst, en tiltagende natur- og klimakrise og økt digital sårbarhet.

DSB er allerede i god gang med en revisjon av myndighetenes egenberedskapsråd. Vi vil involvere fagekspertise på en rekke områder for å sikre at rådene til befolkningen er best mulig forankret. Oppdaterte råd vil være klare i 2024.

Åpen og ærlig kommunikasjon
Det er behov for at vi alle tar det nye risiko- og trusselbildet innover oss – og lar det motivere oss til noen lure grep for å styrke egenberedskapen. På sikkerhverdag.no finnes en rekke gode tips og råd om hvordan du kan komme i gang.

I DSB har vi sett veldig tydelig at pandemien, og spesielt angrepet på Ukraina, har vært en øyeåpner for mange. Disse hendelsene har ført til en voldsom besøksvekst til vårt nettinnhold om egenberedskap, og til at ordet egenberedskap trender på internett. Vi har målt en markant vekst i andelen av befolkningen som kjenner til egenberedskapsrådene, og som har styrket – eller planlegger å styrke – sin egenberedskap med helt praktiske tiltak.

Vår oppgave er ikke å skremme, men å fortelle åpent, ærlig og forståelig om hvilke risikoer og trusler vi står overfor. Åpenhet er en byggestein i vårt demokrati, og en katalysator for fortsatt høy tillit mellom myndigheter og befolkningen. Informasjon gir også grunnlag for at du og jeg kan ta opplyste og veloverveide valg i en krevende situasjon eller krise. Og god krisehåndtering hos enkeltmennesket, er god krisehåndtering for landet vårt.

Nordmenn er blitt bedre på egenberedskap og neste år kommer det nye råd for hva vi trenger i en krisesituasjon. (Foto: Anita Andersen – DSB)

Nødvarsel styrker beredskapen
Noen kriser er så akutte at du må få beskjed umiddelbart, slik at du kan gjøre kloke valg der og da. Derfor har myndighetene etablert Nødvarsel på mobil.

Nødvarsel skal brukes av politiet til å varsle befolkningen på mobiltelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. Det er et system som kommer i tillegg til varslingsanleggene hvor sirenene uler. Dette er en helt ny mulighet til å varsle befolkningen ved kriser. Nødvarsel kan nå frem til så å si alle, og du får informasjon direkte på mobilen om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

14. juni klokka 12 skal dette systemet for første gang testes over hele landet. Da vil alle som har en nyere, oppdatert mobiltelefon som er skrudd på og koblet til mobilnettet (4G/5G) få en høy sirenelyd på telefonen sin, og en tekst om at dette er en test vil dukke opp på skjermen.

Det kan virke skremmende når din egen og mange andres telefoner vibrerer og uler samtidig. Men vi gjør det for at du skal få viktig informasjon så raskt som mulig. For at det skal bli litt mindre skummelt, anbefaler jeg at du snakker med dine nærmeste, spesielt de som kan bli litt engstelige – slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Vår plikt er å informere også om det som kan være vondt og vanskelig. Det gjør oss rett og slett bedre forberedt og bedre i stand til å håndtere det som måtte komme.

Direktør Elisabeth S. Aarsæther

i Direktoratet for samfunnssikkerhet

og beredskap (DSB)

Del:
Annonse