23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

På grunn av lekkasjer renner vannet ikke over de innebygde tersklene. (Foto: Drammen kommune)

Nyetablert vannpark i Mjøndalen fungerer ikke

Bekken i Wildenveys plass i Mjøndalen preges av alger og gress. I løpet av sommeren må den bygges om.
Annonse

For noen år siden ble parken på Wildenveys plass bygget kraftig om som et ledd i arbeidet med å sikre Mjøndalen mot en 200-årsflom. Et viktig ledd i prosjektet var at innbyggere skulle kunne glede seg over en park med vannspeil, terrengtrapper, sitteplasser og kunst.

Dessverre har det etter hvert oppstått utfordringer som gjør at alger og gress ligger som et teppe over vannspeilet, opplyser Drammen kommune på sine nettsider.

Annonse

Prosjektleder Erik Udnæs forklarer hva som har skjedd:

– Da vannspeilet ble anlagt ble bunnen tettet med leire. Leiren har tørket og sprukket opp gjennom vinteren. Disse sprekkene tettes ikke når leiren igjen blir fuktig. Magasinet lekker nå så mye at vannstanden ikke når tilstrekkelig høyde for å renne over tersklene og ned til bekken Veia. Dette medfører at vannspeilet blir stående stille.

Flomsikringsarbeidet er et spleiselag mellom kommunen og NVE. Det har derfor vært tett kontakt med NVE for å utbedre problemene.

– I samråd med blant annet NVE og entreprenøren har vi kommet fram til at den beste løsningen for å få vannspeilet stabilt er å legge membran i hele vannspeilets lengde, sier Udnæs.

Etter planen skal utbedringen starte i månedsskiftet juli/august. Før arbeidene starter vil magasinet bli tømt for vann.

Del:
Annonse