14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Erik Nilsen (innfelt) fraråder alle forbrukere å kjøpe håndverkertjenester som tilbys på døra, både for din egen del, men også for samfunnet.

Skatteetaten: – Ikke kjøp håndverkertjenester på døren

– Sier du ja til slike tilbud risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. I tillegg kan det bli en dyr affære, advarer skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.
Annonse

– Dette er aktører som bevisst unndrar skatt og avgift i millionklassen og utnytter arbeidstakere mens forbrukerne føler seg lurt og sitter igjen med – i beste fall – dårlig utført håndverksarbeid. Det beste for deg som forbruker og for samfunnsøkonomien, er at du ikke kjøper tjenester av slike aktører, sier han.

Kan få store konsekvenser
Daglig leder i Fair Play Bygg Norge, Lars Mamen, er enig i at konsekvensen ved å bruke useriøse håndverkere kan bli stor. Fair Play Bygg er en organisasjon som jobber for å forhindre arbeidslivskriminalitet og fremme den seriøse byggenæringen.

Annonse

– Hver sommer blir vi kontaktet av fortvilte huseiere som har trodd at de har gjort gode kjøp av håndverkertjenester, men som ender opp med skader på hus utført av ukvalifisert arbeidskraft. Mange blir utsatt for press til å betale store beløp til svindlere. Da må folk reklamere på arbeidet og få en kvalifisert håndverker til å rette opp skadene, noe som ofte blir svært dyrt. Det er bedre å velge kvalifisert håndverker med fag og mesterbrev fra starten, forteller Mamen.

Sjekk selv
Betaler du over 10.000 kroner kontant, risikerer du å bli medansvarlig for manglende betalt skatt og avgift på arbeidet.

– Og dersom du med viten og vilje kjøper svart arbeid, risikerer du politianmeldelse, mulig straff samt inndragelse av verdien på gevinsten ved dette kjøpet, advarer skattekrimsjef Nilsen.

I tillegg til kontroll er veiledning av forbrukerne en viktig del av Skatteetatens arbeid.

– Du som forbruker bør sjekke mye mer enn at virksomheten har et organisasjonsnummer når du skal hyre håndverker. Offentlige etater og bransjeorganisasjoner har laget en grundig veileder som tar deg gjennom stegene på hva du som forbruker bør sjekke. Denne finner du på skatteetaten.no/tettpa/veileder.

Tverretatlig samarbeid
I tillegg til Skatteetatens egen innsats har også det tverretatlige A-krimsamarbeidet aktivt arbeidet for både å advare forbrukere og kontrollere oppsøkende håndverkere. Her bidrar både politiet, Arbeidstilsynet og Nav sammen med Skatteetaten for å forebygge og avdekke arbeidslivskriminalitet.

På skatteetaten.no/tettpa/veileder finner du en konkret veileder for hvordan du skal gå frem for å kjøpe håndverkertjenester. På handlehvitt.no kan du lese mer om hvordan du generelt kjøper tjenester trygt.

Del:
Annonse