22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra turnloftet i Mjøndalen. (Foto: Privat)

Hva skjer med turnloftet i Mjøndalen?

MENINGER: 3. august i år går den midlertidige brukstillatelsen på turnloftet i Mjøndalen ut.
Annonse

Noe av det første vi merket da vi ble ny storkommune var at kommunen tok tak i ulovlighetssaker. I februar 2020 ble vi gjort oppmerksomme på at det ikke var søkt om bruksendring til treningslokaler i Ryghgata der turnloftet leier.

Kommunen ville stenge lokalene, med kort frist. MIF hadde da vært i disse lokalene i ca. 18 år i Nedre Eiker kommune, hvor kommunen var vel vitende om denne situasjonen. MIF visste ikke dette. I februar kom beskjeden om at kommunen ville stenge lokalene av flere årsaker. Lokalene var kun godkjent som lager og det var en rekke brannsikringstiltak som var mangelfulle.

Annonse

Pandemien startet ca. 1 måned senere, noe som gjorde situasjonen langt verre for alle. I august 2020 ble MIFs 250 turnere utestengt fra sine lokaler og i tillegg kunne de ikke trene sammen pga. pandemien. En utrolig vanskelig situasjon. Turns medlemsmasse sank dramatisk, men de fant alternativer som Vassenga og MIF hallen.

Ikke holdbart for ei turngruppe å trene ute eller i en fotballhall, men fysisk aktivitet ble det når pandemien tillot det. Ett år senere hadde eier og MIF turn brukt et sted nær 1,5 mill. kroner på brannsikring og tiltak kommunen krevde før de ville gi midlertidig tillatelse i 2 år. MIF turn måtte selv bruke over 500.000 kroner av egne midler. Den 3. august nå i år er altså denne fristen ute.

MIF startet tidlig med dialog med kommunen og eier har gjort det samme. Det er søkt om ny tillatelse, men foreløpig er situasjonen uavklart. Om svar kommer innen turnerne starter opp igjen rundt skolestart i august vites altså ikke. MIF har ingen andre alternativer pr. nå.

Kommunen har satt all bygging av nye anlegg på vent i påvente av temaplanen for idrett og kultur. Temaplanen ble godkjent nå i juni av kommunestyret, men den gir ingen direkte føringer for å bygge anlegg på kort sikt. Vi håper på en fornuftig avgjørelse i kommunens administrasjon og at vi får beskjed om at vi kan bruke turnloftet i noen år til i påvente av det MIF turn egentlig fortjener, en ny moderne basishall for turn. Frykten er at MIF turn igjen blir kastet ut på gata.

Lill-Hege Leireng – leder av MIF Turn

Svein Erik Gevelt – daglig leder i MIF

Del:
Annonse