23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale ble regelrett forbannet og sendte mail til Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland etter at han fikk brevet med avslag til omreguleringen.

Forbannet ordfører sendte mail til Statsforvalteren etter barnehagevedtak

Ordfører Knut Kvale i Øvre Eiker ble så forbannet på brevet fra Statsforvalteren i Oslo og Viken at han sendte et brev til Valgerd Svarstad Haugland. Her forlangte han at de trakk innsigelsene sine innen to dager. Det gjorde de ikke og nå er flere i det politiske miljøet i Øvre Eiker opprørte over statsforvalterens behandling.
Annonse

Det var NRK i Buskerud som først omtalte saken der Øvre Eiker kommunes vedtak om å flytte Solbakken Barnehage i Skotselv vekk fra et kvikkleireområde til et sikkert område, ikke ble godkjent av Statsforvalteren.

– Det er tydelig at de aldri har vært i Skotselv og sett hvordan folk lever her. Her bruker vi bil til og fra det meste – også barnehagen, sier ordfører Knut Kvale (SP).

Annonse

Han er regelrett forbannet over det han og flere andre politikere i Øvre Eiker mener er utidig innblanding fra Statsforvalteren – en innblanding han mener gjort på helt feil premisser. Det er nemlig lite som minner om et bynært sentrum som folk skal bruke gang og sykkel til i Skotselv.

Det er avdelingsdirektør for klima- og miljøvernavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, Gunhild Dalaker Tuseth, som forsvarer vedtaket.

Du kan lese hele saken på NRK her

Enstemmig vedtak satt til side
Øvre Eiker kommune har lenge jobbet sammen med lokale krefter for å finne et egnet sted til barnehagen etter at det ble oppdaget kvikkleire på nåværende lokasjon. I vår kom løsningen alle var enige om var bra – nemlig den gamle bibelskolen på toppen av Hære-høgda. Den har stått tom i mange år og var til salgs.

Ifølge ordføreren må det gjøres en del grep før de eventuelt kan flytte inn, men ikke mer enn at de kunne ta den i bruk i løpet av høsten. Men det var altså før Statsforvalteren rotet det til for kommunen.

Det er hit Øvre Eiker kommune ønsker å flytte Solbakken Barnehage. Den gamle bibelskolen trenger litt oppussing etter å ha stått ubrukt i nærmere10 år. Nå er døra foreløpig stengt for disse planene – i hvert fall foreløpig, konstaterer Knut Kvale.

– Øvre Eiker Eiendom og kommunen har heldigvis en avtale som sier at vi ikke betaler noe som helst før alt er i orden med omreguleringen, sier Kvale og viser til at kommunestyret var enstemmig i sitt vedtak.

Daglig leder i Øvre Eiker Eiendom, Laila Gustavsen, sier til Eikernytt.no at de skal gjennomføre oppgjøret for 25 mill. kroner. Da inkluderer det blant annet bygg, omlag syv mål tomt og vann og avløp ned til offentlig anlegg i Skotselv.

– Bygget har stått tomt i 10 år, og det ble gitt dispensasjon til å sette det opp, men da til undervisningsformål. Derfor måtte vi søke om dispensasjon på nytt, nå til barnehageformål. Den prøver statsforvalteren nå å stoppe. Det er ganske spesielt, sier Gustavsen.

Alle var for – Statsforvalteren mot
Alle parter – fra lokale grendeutvalg, FAU, Planutvalget, Formannskapet og til sist kommunestyret var for denne løsningen og vedtaket i K-styret var enstemmig.

Men Statsforvalteren er altså ikke enig at dette er den beste løsningen. Her er deres begrunnelse i konklusjonen på brevet som er sendt kommunen:

«Etablering av barnehage i det aktuelle området kan ha utfordringer knyttet til trafikkfare og støy, noe vi mener er svært uheldig av hensynet til barn og unge. I tillegg vil omsøkt bruksendring føre til økt bilbruk, i strid med nasjonale føringer for areal og transport, nasjonale mål om å redusere klimagassutslipp og føringer gitt i den regionale planen for areal og transport i Buskerud.»

Knut Kvale etterlyser sunn fornuft hos Statsforvalteren i Oslo og Viken etter at de vil stoppe planene om å flytte barnehagen til Hære-høgda på grunn av kvikkleiren nær «sentrum».

Frykter ørkenvandring
Knut Kvale sendte som sagt en mail til Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland og sa hva han mente om saken.

– Ettersom vi nå anker dette vedtaket, er det stor fare for at vi havner i en endeløs ørkenvandring hvor vi i beste fall kan få en avgjørelse på slutten av 2024. Det er mulig at det må det utnevnes en sette-statsforvalter eller så havner hele saken i departementet. Jeg har allerede vært i kontakt med dem og varslet dem om saken, sier Kvale til Eikernytt.no.

Han er usikker på den videre saksbehandlingen, men får nå massiv støtte fra andre politiske partiene i Øvre Eiker. Flere har uttalt seg på Facebook og stiller seg uforstående til behandlingen hos Statsforvalteren.

Overformynderi av verste sort
Høyres ordførerkandidat, Adrian Tollefsen er ikke nådig i sin kritikk av Statsforvalteren. På sin Facebookside skriver han i dag:

«Lokaldemokratiet er til av en grunn. Her har statsforvalteren igjen overkjørt lokaldemokratiet i Øvre Eiker – og det uten engang å ha vært her å sett. Jeg tror ikke statens tjenestemenn hos statsforvalteren i Oslo og Viken forstår omfanget av hva de holder på med. Her er jeg og Øvre Eiker Høyre beredt til å stå ved våre kolleger i kommunestyrets side – og gjennomføre på tross av hva statsforvalteren skulle mene. Dette er overformynderi av verste sort.»

Del:
Annonse