4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

27. august 2021 skrev vi om Joaquin Santana som hadde fått et stort antall pukkellaks utenfor Risøra i Hokksund. (Foto: Privat)

Nå kan du følge kampen mot pukkellaks live på nett i sommer

I sommer vil Miljødirektoratet fortløpende vise på en egen nettside hvor mange pukkellaks som blir stoppet fra å ta seg opp i norske elver. Det er ventet at denne uønskede arten vil ta seg opp i Drammenselva igjen i år.
Annonse

– Vi ser at mange er spent på hvordan det går med å stoppe invasjonen av den uønskede fremmedarten pukkellaks, som vi forventer at vil komme i stort antall til norske elver i sommer. Nå gir vi publikum mulighet til å følge med på bekjempelsen av pukkellaks, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

På nettsiden kan du se hvor mye pukkellaks som blir tatt i den organiserte innsatsen mot fisken gjennom sommeren. Det organiserte uttaket av pukkellaks består i hovedsak av fangst i fiskefeller, men også av fangst med garn, nøter, harpun og ved utsortering i laksetrapper. Det er statsforvalterne i de ulike fylkene som gir oppdrag eller tillatelse til slikt fiske.

Annonse

Viktig for forskning og evaluering
De som deltar i det organiserte pukkellaksfisket i elvene i sommer vil rapportere fortløpende inn til Miljødirektoratet via en egen app. I appen vil de informere om avlivede pukkellaks, samt all atlantisk villaks, sjøørret og sjørøye som slippes videre opp i elvene. Det er lagt inn forsinkelse på publisering av antall fisk som slippes forbi, for å gi de tid til å komme seg opp i elva og beskytte bestandene mot overfiske.

– Rapportene fra den organiserte bekjempelsen av pukkellaks, sammen med rapportene om pukkellaksfangst fra sportsfiske og sjølaksefiske, vil være svært viktige for både forskere og myndighetenes evaluering av innsatsen mot pukkellaks, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kan gjøre stor skade
Pukkellaks er en fremmed art i Norge, som kan gjøre stor skade på lokale fiskearter og naturmangfoldet. Den kommer opp i elvene for å formere seg annethvert år. Nå er det to år siden sist, og da ble nesten 112.000 pukkellaks fanget og avlivet i norske elver. I år forventes det mye pukkellaks.

Miljødirektoratet har hovedansvar for å gjennomføre en handlingsplan for å bekjempe pukkellaksen. Et hovedtiltak er å etablere fiskefeller nært munningen i de enkelte elvene. Dette gjør det mulig å sortere ut pukkellaksen før den kommer opp i elva. Dermed vil pukkellaksen verken kunne formere seg, forstyrre sportsfisket eller forringe vannkvaliteten når den råtner og dør i elva like etter gyting.

Del: