13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Hanne Lyngaas og stortingspresident Masud Gharahkhani, etter samlingen i Hokksund der han fikk en innføring i idrettsrådets arbeid.

Stortingspresidenten imponert over frivilligheten i Øvre Eiker

(Oppdatert 26.06.23 kl. 09.50) Øvre Eiker idretts- og aktivitetsråd var for kort tid siden invitert inn av kommuneadministrasjonen for å holde innlegg om sitt arbeid for eldre i samarbeid med Øvre Eiker kommune for stortingspresident Masud Gharahkhani på Eikertun. Møtet fant sted på Eikertun.
Annonse

Rådet er ett av totalt 11 utvalgte Idrettsråd i Norge som har fått utvidet ansvar og blitt et aktivitetsråd i tillegg. Dette imponerte Stortingspresidenten.

Idrettsrådet presenterte sitt arbeid om tallteknikk-kurs, aktivitetskveld på rådhuset med teppecurling i tillegg til det gode fruktbare samarbeidet om transport de har med Frivillighetskorpset på Eikertun (FRIK).

Annonse

– Videre fortalte vi villig vekk hvordan vi samarbeider om ekstra midler som ligger utenfor kommuneøkonomien, sier leder for Idretts- og aktivitetsrådet, Hanne Lyngaas.

Stortingspresidenten var interessert i hvordan Øvre Eiker kommune jobbet med utfordringen med å rekruttere flere frivillige til å bidra. Det var derfor gledelig at Øvre Eiker idretts- og aktivitetsråd nettopp har dette punktet på sitt program.

– Frivilligheten er i endring og dette betyr at vi også må endre oss i takt med samfunnet. Vi må sikre at ungdommen i dag ser at frivillig arbeid ofte bidrar inn til økt kunnskap, er attraktivt på CV-en og kanskje gir noen penger i lommen, sier Lyngaas.

Hun forteller at de videre hadde fruktbare dialoger rundt tidlig innsats og rekruttering av tidlig-pensjonister som kommer rett inn fra privat sektor med masse kunnskap, fart og oppdatert kunnskap og som ikke er klare for en rolig pensjonisttilværelse.

Videre var Masud Gharahkhani interessert i og imponert over å høre at frivilligheten blir møtt med positivitet og et godt øre fra kommuneadministrasjonen på hva de kan bidra inn med for å få ting til å skje i møte med frivilligheten.

– Det har rett og slett vært en flott dag med mye engasjement og en god samling der også Kiwanis og Sanitetskvinnene var representert, sier leder av Øvre Eiker idretts- og aktivitetsråd, Hanne Lyngaas.

Flere foreninger presenterte seg
Det var ikke bare Idretts- og aktivitetsrådet som fikk komme til orde denne dagen. Også foreninger som Eikertuns Venner, Kiwanis og Lions i Øvre Eiker fikk sagt sitt om arbeider de utfører. Det samme gjaldt Hokksund Sanitetsforening.

Masud Gharahkhani fikk dermed en grundig innføring i hva frivilligheten betyr for hans gamle hjemkommune.

Leder av Idretts- og aktivitetsrådet i Øvre Eiker, Hanne Lyngaas orienterer om deres arbeid i kommunen.
Del:
Annonse