20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er viktig at barn lærer tidlig at man skal ha respekt for vann. Ved at alle rundt praktiserer vannvettreglene kan barn også lære vannglede.

Flest drukningsulykker om sommeren: Lær deg vannvettreglene

Norge er et land med mye vann og en lang kystlinje, og med varmere temperaturer trekker flere mot sjøen. Noen ganger går det galt. Skadeforebyggende Forum vil derfor minne alle om å lære seg vannvettreglene i sommer.
Annonse

Ifølge Redningsselskapets statistikk skjer rundt 40 prosent av drukningsulykkene i sommermånedene juni, juli og august.

– Vi vet fra statistikken at det i snitt har druknet 96 personer hvert år de siste 10 årene. I 1951 druknet 222 personer, så heldigvis går tallene nedover. Likevel er hver eneste drukningsulykke én for mye, sier skadeforebygger Tina Hveem Vislie fra Skadeforebyggende forum (Skafor).

Annonse

Drukning skjer i hovedsak ved fall fra land, under bading eller ved bruk av fritidsbåt.

– Vi må fortsette det forebyggende arbeidet. Og minne hverandre på at vi må ha respekt for vannet og vise vannvett, selv om du er en erfaren bader, båtfører eller fisker. Når 40 prosent av de som drukner er over 60 år, så forteller vel det sitt i forhold til at erfaring ikke alltid er det viktigste, sier Vislie.

Hvem passer på ved bading?
Med lysere kvelder og varmere temperaturer oppholder vi oss mer i eller i nærheten av vann, og det er ikke så rart at det oppstår flere situasjoner som kan føre til drukning.

En ting er spesielt viktig å tenke på: Drukning skjer ikke alltid som på film.

Det kan skje stille og uten at noen legger merke til det. Barn som har problemer i vann, kan opptre helt ulikt. Noen roper og kaver for å påkalle oppmerksomhet. Andre er stille og rolige, og synker uten å bli lagt merke til.

Barn som får ansiktet under vann og blir liggende på magen kan drukne også på grunt vann, uten at noen oppfatter at det er en farlig situasjon.

Dessverre finnes det eksempler på drukningsulykker som har skjedd til tross for at det er mange til stede på stranden eller ved bassenget.

– Husk at dersom dere er flere voksne til stede for å passe på barna, så er det lurt å gi ansvaret til én person om gangen, og heller la det gå på rundgang, råder Vislie.

Vis vannvett i sommer
Skafors vannvettregler er en del av Flyte sin kampanje «Du er ikke en fisk».

– Skafor er medlem av Flyte, en paraplyorganisasjon for alle som jobber med forebygging av drukning. Kampanjens budskap er viktig, nemlig at selv om du kanskje seiler, padler og svømmer godt, er du likevel ikke en fisk, sier Vislie.

Vannvettreglene er laget i samarbeid med Skafors Drukningsforebyggende råd, og dermed kvalitetssikret av flere organisasjoner og personer som har mye kunnskap innenfor dette feltet.

– Ved at vi alle går sammen om å vise vannvett, kan kanskje dette bli sommeren med rekordfå drukningsulykker, avslutter Vislie, og ønsker alle en god, trygg sommer.

Det er bra når det er en vane at barna har på redningsvest når de er i nærheten av vann.

Vannvettreglene:

1. Ha respekt for vann, vær og lokale forhold. Strømforhold og kaldt vann kan gjøre svømmeturen farlig.

2. Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med på andres.

3. Bli kjent med bunn og dybdeforhold. Aldri hopp eller stup der du ikke er kjent.

4. Kjenn dine egne grenser. Du kan ikke redde andre uten først å ta vare på deg selv.

5. Ved ulykke; først varsle, så redde. Gi beskjed slik at flere kan hjelpe til.

6. Bruk redningsline eller livbøye ved redning. Ha alltid en gjenstand mellom deg og den som trenger hjelp. Redning fra land gir økt sikkerhet.

7. Bruk flytevest og følg Sjøvettreglene når du ferdes i båt. Flytevest redder liv og regler gjør sjøen tryggere for alle.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu. Svømmeturen skal gå langs stranden. Søk ly hvis det blåser opp på båtturen.

Vannvettregel nr. 7 handler om å bruke flytevest når du ferdes i båt.

Del:
Annonse