16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Samen om metankutt. Fra venstre: Prosjektleder Eirik Selmer-Olsen, landbruksminister Sandra Borch, statssekretær i klima- og miljødepartementet, Ragnhild Syrstad, Torunn og Hans Petter Aurstad - og konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland.

TINE vil kutte metanutslippet fra kuer med 30 prosent

De neste fire årene skal landbruksnæringen, med TINE i tet, bruke 40 millioner kroner på å redusere metanutslippet fra norsk melk- og kjøttproduksjon med 30 prosent.
Annonse

– Dette prosjektet vil være med å løse landbrukets største klimautfordring og blir en bærebjelke for å redusere metanutslippet fram mot 2030, sier forskningssjef i TINE og leder av prosjektet MetanHUB, Eirik Selmer-Olsen.  

Innen 2030 skal landbruksnæringen redusere klimagassutslippene med fem millioner tonn CO2. MetanHUB er ett av prosjektene landbruket må lykkes med for å nå målet. Kjos gård på Jessheim og deres 55 kuer er først ut i det innovative forskningsprosjektet. Her får kuene et skreddersydd fôr, som gjør at de raper mindre av klimagassen metan.

Annonse

– Dette er landbrukets mest ambisiøse prosjekt noensinne og representerer fremtidens matproduksjon. Internasjonal forskning viser til en reduksjon på 25-50 prosent, men vi er helt avhengig av å teste dette i stor skala sammen med norsk fôr, under norske driftsforhold før vi kan konkludere. Derfor har TINE forsket på ulike metanhemmere i mange år allerede, og før jul gjorde vi et forsøk hvor resultatet var en utslippsreduksjon på 15 prosent. Det er lovende resultater å bygge videre på, sier Selmer-Olsen. 

Målet er at alle drøvtyggere som bidrar til melk- og kjøttproduksjon skal få metanhemmere i fôret fra 2027, og at melkekuer vil få dette enda tidligere. Med andre ord er dette et av de viktigste bidragene for å få ned utslippene fra norske gårder.

– TINE lever av naturen og er helt avhengig av å ta vare på miljøet. Vi skal være med å løse utfordringene en hel næring står sammen om, slik at folk flest kan få melk med lavere klimagassutslipp, sier Selmer-Olsen, som også løfter frem samarbeidspartnerne NMBU, Nortura og Geno som viktige bidragsytere i prosjektet.

Tett samarbeid med myndighetene 
Den banebrytende forskningen får nå støtte av regjeringen som har bevilget 10 millioner kroner til det videre arbeidet, som en del av jordbruksoppgjøret. Både Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget sitter i styringsgruppa i prosjektet.

– Metanutslipp fra husdyr er den dominerende utslippskilden fra jordbruket, og da er det viktig at vi setter inn innsats som bidrar til å redusere disse utslippene, samtidig som produksjonen av mat opprettholdes. Det er med andre ord viktig å redusere utslippene per produsert enhet for å sikre norsk matproduksjon på norske ressurser også i fremtiden! Lykkes dette prosjektet fullt ut, vil det få stor betydning for redusert klimabelastning fra norske drøvtyggere, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Del:
Annonse