4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Uoppmerksomhet og høy fart tar flest liv i sommertrafikken. (Foto: Bård Asle Nordbø, Statens vegvesen)

Gledelig utvikling: Færre dødsulykker enn i fjor

11 personer mistet livet i trafikken i juni. Det er syv færre enn i samme måned i fjor. I løpet av årets seks første måneder omkom 51 personer i trafikken, mot 54 i 2022. Det viser Statens vegvesens foreløpige ulykkestall.
Annonse

Begynnelsen på sommeren har vært bedre enn fjorårets dystre start. 24 omkomne i mai og juni i år mot 37 i de samme månedene i fjor.

– Nå kan det se ut som om vi er tilbake til en ny «normal». Men vi slår oss ikke til ro med dette, men det viser at målene vi jobber mot og tiltakene som iverksettes, bærer frukter. 179 tiltak i en fireårsplan er ambisiøst, men det finnes ikke noe viktigere for oss i Vegvesenet enn å forhindre at liv går tapt på veiene, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes.

Annonse

Sommeren er, historisk sett, tiden med flest alvorlige ulykker. Vi er flere på veiene, vi er mange i bilene og det blir flere distraksjoner.

– Uoppmerksomhet og høy fart tar flest liv i sommertrafikken, sier Ranes, og oppfordrer: Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Og hold fartsgrensen, for å ta vare på deg selv og andre trafikanter.

Nesten halvering i MC-ulykker første halvår
Det var 14 motorsykkel-dødsfall første halvår i fjor. Til nå i år er det åtte omkomne på MC.

– Det er fortsatt for mange som dør i MC-ulykker, og fire av 11 omkomne i juni var på motorsykkel, sier Guro Ranes.

Men hun mener det er gledelig å se at utviklingen går riktig vei. Vi fortsetter MC-dugnaden som startet opp igjen etter pandemien i fjor. Samarbeid mellom aktører som alle har noe å bidra med er en av våre største styrker på veien mot nullvisjonen.

Ingen døde på sykkel første halvår
38 menn og 13 kvinner har mistet livet i trafikken så langt i år. Møteulykker og utforkjøringer dominerer fortsatt med 40 av de 51 dødsulykkene det første halvåret.

Seks av de som døde, var fotgjengere, og av de totalt 51 trafikkdrepte, omkom 31 i personbil. Så langt er ingen omkommet på sykkel.

Viken har den største nedgangen fra 11 til seks døde i trafikken første halvår. Innlandet hadde den største økningen fra tre til 10 i samme periode. Vestland og Oslo opplever også en positiv utvikling, der Vestland hadde to dødsfall mot fem i fjor, og Oslo ikke har omkomne på veiene ved utgangen av juni.

Norske trafikanter er best i Europa
For åttende året på rad er Norge det landet med lavest risiko for å omkomme i trafikken – både målt mot antall innbyggere og antall kjørte kilometer.

I 2022 omkom 116 mennesker på norske veier. Dette var en økning etter pandemiårene med tall under 100. Mange av landene i Europa opplevde samme økning i dødsulykker.

– Dette er selvsagt inspirerende, og viser at selv om vi opplevde dårligere resultater i fjor, så gjør vi mye riktig. Dette skyldes et målrettet, systematisk og kunnskapsbasert arbeid over tid. Men vi har satt oss tøffe mål med nullvisjonen – én drept eller skadd i trafikken er én for mange, sa Guro Ranes da tallene ble lagt frem tidligere i juni.

Del: