4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

NITO-advokat Hege Glimsdal, understreker viktigheten av ordnede forhold i arbeidslivet – også for sommerjobber.

Ordnede forhold: Fem ting du må huske på i sommerjobben

Det er som oftest kjekt å ha en sommerjobb. Ekstra kroner i lomma kommer godt med. Lytt til advokaten, og sørg for at disse fem punktene er i orden. Da blir sommerjobben langt bedre.
Annonse

NITO er opptatt av at det skal være ordnede forhold i arbeidslivet, også i sommerjobben. Det er viktig at arbeidsmiljøloven blir fulgt der du jobber. NITO-advokat Hege Glimsdal trekker spesielt fram følgende:

Fem tips:
1. Sørg for å få en skriftlig arbeidskontrakt, hvor det viktigste du og arbeidsgiver er blitt enige om, er skrevet ned. Hvilke tider skal du jobbe på dagen og hvilke dager skal du jobbe, når skal du ha pause, hva har dere avtalt i lønn og når skal den utbetales. Er du medlem i NITO kan du sende inn avtalen for kvalitetssikring av NITO-advokatene.

Annonse

2. Blir du pålagt å jobbe utover avtalt arbeidstid, har du krav på minimum 40 prosent tillegg i lønn for timene du pålegges å jobbe

3. Husk at du har krav på feriepenger av lønna og disse skal som hovedregel utbetales siste lønningsdag før du slutter i jobben.

4. Sjekk at arbeidsgiver betaler pensjon av lønna du tjener i sommerjobben.

5. Husk å få en attest, det vil si en bekreftelse på at du har jobbet hos arbeidsgiver, hvilke oppgaver du har gjort og hvilke tidsrom du jobbet. Dette er verdifullt ved neste jobb du skal søke på.

– En sommerjobb kan være bra å ha for karrieren din og fint å ha på CV-en, sier Glimsdal.

Arbeidsgiver skal legge til rette for at du har det bra i jobben. Opplever du vanskeligheter i arbeidsforholdet er det flere steder du kan søke hjelp, enten gjennom fagforeningene eller Arbeidstilsynet.

Del: