13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Roy Magnussen i OSO (t.v.) og Remy Eek Bjelde i Flaget er enige om byggingen av et nytt lagerbygg til 65 mill. kroner. (Foto: Flaget)

Flaget AS vant kontrakten for oppføring av lagerbygg for OSO

Flaget AS er blitt tildelt kontrakten for oppføringen av et nytt lagerbygg for OSO Hotwater AS i Hokksund. Kontraktssummen for prosjektet er på ca. 65.000.000 kroner inkludert merverdiavgift.
Annonse

Prosjektet, som er basert på NS 8407-standard, vil omfatte oppføringen av et lagerbygg med tilhørende administrasjonsdel og takoverbygg. Lagerbygget vil ha et totalt areal på 6.409 kvadratmeter bruttoareal og vil bli konstruert i samsvar med de gjeldende tekniske forskrifter (TEK17) og et utarbeidet energinotat for å sikre energieffektivitet.

Et overordnet mål for prosjektet er å oppnå null skader på mannskap og utstyr, og vi vil gjennomføre sikkerhets-, helse- og arbeidsmiljø (SHA) -tiltak for å sikre en trygg arbeidsplass under byggeprosessen, skriver Flaget i en pressemelding.

Annonse

Tildelingen av kontrakten til Flaget AS ble gjort etter en grundig evaluering av flere faktorer, inkludert pris, beskrevet løsning og fremdrift.

– Vi er stolte av å ha blitt valgt som den foretrukne entreprenøren for dette viktige prosjektet, og vi er sikre på at våre kompetente og erfarne team vil levere høy kvalitet og oppfylle de fastsatte kravene, sier Remy Eek Bjelde i Flaget og legger til at dette prosjektet er en spennende utfordring for selskapet, og at de ser frem til å samarbeide tett med OSO Hotwater AS for å gjennomføre byggeprosessen på en effektiv og profesjonell måte.

– Med en fabrikk som nå går døgnet rundt med flere titalls trailere daglig med varer, så er den daglige koordineringen med entreprenørene kritisk. Kongsberg Prosjektservice har igjen vært vår partner på prosjektering og har stått for underlag og gjennomføring av anbudskonkurransen, sier Roy André Magnussen fra OSO Hotwater.

– At vi nå kan velge en lokal entreprenør, som igjen velger lokale underleverandører er positivt med tanke på bærekraft og en del av vårt bidrag til lokalsamfunnet. Da vil denne investeringen i stor grad finne veien tilbake til lokal økonomi via lokale arbeidsplasser, sier Magnussen.

Arbeidet med oppføringen av lagerbygget vil snart starte, og vårt fokus er å sikre at prosjektet gjennomføres i henhold til de fastsatte kravene og innenfor de avtalte tidsrammene, opplyser Flaget.

OSO-fabrikken på Loesmoen i Hokksund ble igangsatt i 1964, og har siden den gang vært tilbygget 23 ganger. Lagerbygget som nå skal på plass er det 24 byggetrinnet her i Hokksund, og fabrikkens totale areal vil da blir ca. 27.000 kvadratmeter under tak med over 200 arbeidsplasser.

Del:
Annonse