14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Politimannen som var tiltalt for å ha banket opp Kevin Simensen fra Vestfossen på Kongsberg i fjor høst, er frikjent på alle punkter av retten.

Politimann frifunnet for voldsbruk mot Kevin Simensen

Buskerud tingrett har frifunnet politimannen som var tiltalt for voldsbruk mot blant andre Kevin Simensen på Kongsberg i fjor høst. Tingretten fant at tiltalte ikke gikk utover rammen av det politiloven tillater for bruk av makt. Det melder advokatfirmaet Elden i en pressemelding.
Annonse

Mannen ble også frifunnet for erstatningskravene. Frifinnelsen er i samsvar med argumentasjon til hans forsvarere, advokatene John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma.

Buskerud Tingrett – Kongsberg kom med sin kjennelse i dag etter at saken var oppe til behandling for et par uker siden.

Annonse

Rettens flertall, bestående av fagdommeren og en av meddommerne, mener at tjenestehandlingen ikke fremstår uforsvarlig eller unødvendig. Retten la særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokat John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene.

Vil vurdere å anke dommen
I en kort pressemelding, sier Spesialenheten for politisaker at de tar dommen til etterretning, og vil nå sette seg inn i rettens begrunnelse.

– Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier fungerende sjef, Guro Glærum Kleppe.

Advokatene John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i Elden Advokatfirma vant fram i Buskerud Tingrett selv om det var en dissens i dommen.
Del:
Annonse