26. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Økonomisk likestilling i et forhold er viktig. Forsikring er en trygghet for begge parter, dersom noe skulle skje. (Foto: Linda Alfvegren, If)

Mangler økonomisk likestilling: 1 av 5 risikerer å miste huset

1 av 5 nordmenn som deler økonomi med noen, er ikke økonomisk likestilt. Det kan koste dem huset dersom den ene blir syk, skadet eller dør, advarer forsikringsselskapet If.
Annonse

If sin nordiske helseundersøkelse viser at de fleste nordmenn som er i et forhold med delt økonomi, føler at de lever i et likestilt forhold når det gjelder ansvar for husholdningens økonomi, sparing og forsikring (77 %). Men én av fem (20 %) opplever ikke at de er økonomisk likestilt i forholdet.

Sårbar privatøkonomi
– Det er bra at de fleste opplever at de er økonomisk likestilt i forholdet, i form av at begge parter har god oversikt over husholdningens økonomi, sparing og forsikringer. Vi håper det betyr at de har tatt grep for å sikre seg økonomisk trygghet også dersom noe uforutsett skulle skje, sier Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If.

Annonse

Samtidig er hun bekymret over hvor mange som oppgir at de ikke er økonomisk likestilt.

– Selv om begge parter i forholdet er enige om en ujevn økonomiske fordeling i husholdningen, kan det få store konsekvenser dersom den ene parten – som kanskje bidrar mest – skulle bli syk, bli utsatt for en ulykke eller dø. Her er det ekstra viktig med en langsiktig plan som sikrer begge parter, som for eksempel forsikring, påpeker Sandvik.

Stor forskjell mellom inntektsgrupper
Av Ifs forsikringstakere i Norge, er det i dag 62 prosent menn og 38 prosent kvinner som står som hovedforsikringstakere.

– Det er historiske grunner til at vi har en overvekt av menn som hovedforsikringstakere, men vi ser at tidene endrer seg. For unge under 35 år er splitten 52 prosent menn og 48 prosent kvinner, sier Sandvik.

Undersøkelsen viser imidlertid at forskjellene i økonomisk likestilling er større avhengig av inntekt. Blant dem med høy inntekt oppgir 73 prosent at de lever i økonomisk likestilte forhold, mens kun 31 prosent av dem med lav inntekt gjør det samme.

– Dersom den ene eller begge parter i husholdningen har lav inntekt, er det desto viktigere å snakke om og å planlegge økonomien. Livet skjer, og det bør planlegges for det uforutsette, påpeker Kristine Sandvik.

Kristine Sandvik, leder for personforsikringer i If, anbefaler alle å ha et bevisst forhold til egen økonomi og forsikringer. (Foto: If)

Bør sikre både deg og familien
If har via Sentio Research Norge, gjort ytterligere undersøkelser blant over 1.000 respondenter i Norge. Av dem som eier eller leier bolig sammen med noen, svarer 24 prosent «nei» og 20 prosent «vet ikke» på spørsmål om de har råd til å bli boende dersom de selv eller partneren blir syke, får redusert inntekt eller dør. If påpeker at alle som bor sammen med noen eller har forsørgeransvar for barn, bør sikre alle parter.

– Det er for mange som risikerer å miste boligen sin, hvis noe uforutsett skulle skje med dem selv eller partneren. Uten forsikring kan de økonomiske konsekvensene bli store hvis én av dere blir syke, skadet eller dør. Ved langvarig sykdom eller uførhet, vil forsikringen hjelpe både deg og familien til å leve et godt liv, selv med sterkt redusert inntekt, sier Sandvik.

Undersøkelsen, med over 4.000 respondenter i Norden, er utført av KantarSifo på vegne av forsikringsselskapet If.

Del:
Annonse