22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En 27 år gammel eikværing er dømt til 390 timers samfunnstjeneste for brudd på narkotikalovgivningen i Buskerud Tingrett - Eiker. Alternativt var 13 måneder i fengsel.

Eikværing fikk samfunnsstraff etter narkotika-dom

En 27 år gammel mann fra Øvre Eiker er i Buskerud Tingrett – Eiker dømt til 390 timers samfunnstjeneste i løpet av 13 måneder for brudd på narkotikalovgivningen. han ble tatt med hele 19.830 tabletter inneholdende det narkotiske virkestoffet alprazolam.
Annonse

Rettsaken ble avgjort med en såkalt tilståelsesdom i Buskerud Tingrett – Eiker i midten av juni. 27-åringen ble tatt av politiet i Oslo ved en golfklubb der han mottok 19.830 tabletter med et narkotisk virkestoff.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse i retten og denne er styrket av at politiet observerte at han mottok posen med tablettene i oktober 2021. Påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om fengsel i ett år og to måneder etter fradrag for lang saksbehandlingstid og tilståelsen mannen hadde kommet med. Han har også sittet tre dager i varetekt.

Annonse

Under tvil har retten kommet til at hensynet til straffens formål taler for at det anvendes samfunnsstraff i denne saken. Siktede er tidligere ustraffet. Etter at han ble pågrepet har han klart å få seg fast jobb, det er opplyst at han har tatt avstand fra tidligere venner, og har også et stort ansvar for sin far som har ME og sitter i rullestol.

Det har nå videre gått ett år og åtte måneder siden den straffbare handlingen fant sted, og særlig kombinasjonen av lang saksbehandlingstid og spesielle forhold medfører at det vil være uheldig om siktede nå skulle være nødt til å sone en fengselsstraff, skriver retten.

Del: