29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sparebanken Øst fikk et resultat på 110,2 mill. kroner i andre kvartal i år. Økte renteinntekter bidro med 41,9 mill. kroner.

God utvikling i Sparebanken Øst – økte inntekter på renter og drift

Andre kvartal i 2023 har vært er positivt kvartal for Sparebanken Øst. Resultatet utgjør 110,2 mill. kroner, noe som er en økning på 32.6 mill. kroner mot andre kvartal i fjor. Renteinntektene økte med hele 41,9 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor.
Annonse

Med økte renter styrker også de norske bankene seg og netto renteinntektene til Sparebanken Øst var i andre kvartal på 1,81 prosent – en økning med 0,43 prosentpoeng fra året før.

Også andre netto driftsinntekter er positive i andre kvartal og økte med 13.7 mill. kroner sett opp mot samme periode i fjor.

Annonse

Du kan lese hele kvartalsrapporten her (PDF)

Del:
Annonse