25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Buskerud Tingrett – Eiker dømte en moing til fengsel i 36 dager etter at han ble tatt for å ha kjørt i 125 km/t i 90-sonen i Mjøndalen. Mannen hadde heller ikke førerkort.

Moing dømt til fengsel for fartsovertredelse uten lappen

En 64 år gammel moing er dømt til fengsel i 36 dager og sperrefrist for å ta førerkort i seks måneder etter at han ble tatt i 125 km/t i 90-sonen på E134 i Mjøndalen. Mannen har en rekke dommer på seg for kjøring uten gyldig førerkort.
Annonse

Mannen møtte i Buskerud Tingrett – Eiker i slutten av juni og var tiltalt for å ha kjørt i 125 km/t i 90-sonen på E134 i Mjøndalen i slutten av april i år. I tillegg hadde han ikke gyldig førerkort.

Mannen tilsto de faktiske forhold i retten, som ble behandlet som en såkalt tilståelsessak med dom samme dag. Retten fulgte anbefalingen fra påtalemyndigheten og dømte mannen til 36 dager ubetinget fengsel for disse forholdene.

Annonse

Mannen er straffedømt hele 10 ganger tidligere for kjøring uten førerkort og retten mente at en strengere straff var på sin plass, men fant det formidlende at han tilsto og at helsesituasjonen tilsa en mildere straff.

Han må altså sone på en eller annen måte, og han får ikke lov til å ta førerkort i løpet av det neste halvåret om han skulle forsøke å få kjøringen sin under lovlige forhold igjen.

Mannen fra Modum vedtok dommen på stedet.

Del:
Annonse