22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Njål Vigleik Grene-Johnsen (t.v.) og Audun Hammer Hovda står bak dette leserinnlegget.

VALG 2023: For et grønt og rettferdig Buskerud

MENINGER: For oss i SV er veien til et grønt og rettferdig Buskerud klar: Vi må redusere forskjellene, kutte utslipp og verne om naturen vår.
Annonse

Alt blir dyrere om dagen. Renta går opp, kassalappen blir større og større og prisveksten generelt skaper bekymringer for mange. Samtidig som vanlige folk må telle mer på krona er det en liten gruppe mennesker som stikker av med mer og mer av kaka. Forskjellene øker, det handler om politikk.

De fleste politiske partier har visjoner for samfunnet fremover, og for oss i SV handler det om å sette mennesker foran markeder, ta inn over oss at vi ikke blir friskere fortere av å være fattig og å være med på å trykke på gassen når det kommer til det grønne skiftet.

Annonse

Siden forrige valg har vi fått endret ordningen med at kommuner kunne la barnetrygden ble regnet som inntekt, og dermed kunne trekke det fra sosialhjelpa. Tenk det, at før vi fikk ny regjering så kunne kommuner gi mindre sosialhjelp til alenemødre som mottok barnetrygd for sine barn. Det betyr noe hvem som styrer.

Vi har også fått til 75 prosent billigere tannlegeregning for unge mellom 20 og 24 år, og får gradvis innført gratis SFO og billigere barnehage. Uten SV ville ikke dette skjedd, og for barnefamilier eller unge tannlegepasienter er det snakk om mange tusen kroner i året.

I Viken har SV forhandlet frem blant annet bedre og rimeligere kollektivtransport og gratis skolemat for alle VGS-elever.

Alle disse tiltakene er steg på veien mot et mer rettferdig og bærekraftig samfunn, og for de av oss med dårlig råd er dette kroner og øre som kommer godt med i den dyrtida vi står i nå.

Vårt oppdrag er å minske forskjeller og våre tillitsvalgte går på jobb hver dag for å kjempe med nebb og klør for de av oss som har minst. For oss er ikke sosial utjevning noe vi kan prioritere bort, for politikken vår endrer folks virkelighet. Vi er villige til å svelge kameler så lenge vi får dratt kommunen eller fylket vårt i rett retning. Folka nederst ved bordet vil alltid komme først for oss i SV.

Folk nederst ved bordet må beskyttes for regnearkspolitikk. Vi politikere forvalter deler av folks liv, særlig når de er i en sårbar posisjon, og da må vi være villige til å stå opp for enkeltmennesket i møte med kalde økonomiske regnestykker. Det samme gjelder naturen. Vi har som samfunn et forvalteransvar, og vi må ta vare på det biologiske mangfoldet og den urørte naturen vår.

For naturen er ikke vår alene, den er også for de som kommer etter. Den er ikke en verdi vi skal skvise mest mulig vekst ut av, men har en verdi i seg selv. Bare ved å kombinere det røde og det grønne kan vi få til et Buskerud for de mange – ikke for de få.

En stemme til SV i kommune- og fylkestingsvalget er en stemme for sosial utjevning, utslippskutt og vern av natur. Mer demokrati, mer medbestemmelse og mer rettferdighet, både på kommune- og fylkesnivå.

Godt valg!

Njål Vigleik Grene-Johnsen, 1. kandidat til fylkestinget for SV og Audun Hammer Hovda fylkesleder i Buskerud SV.

Del: