23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

FLOMVERN: Flomvernet er tirsdag ettermiddag i ferd med å komme på plass på Sandstranda i Krokstadelva. (Foto: Drammen kommune)

Stor fare for flom i Drammenselva – bygger flomvern

Ekstremværet «Hans» har ført til store nedbørsmengder blant annet i Hallingdal. Kommunen gjør nå flomsikringstiltak i tidligere Nedre Eiker med tanke på de store vannmengdene som kommer nedover Drammensvassdraget. Samtidig bes innbyggerne om å forberede seg på flom.
Annonse

Det er stor fare for flom i Drammenselva allerede fra onsdag. Prognosene tilsier at vannføringen ved Mjøndalen bru kan komme opp i 1.800 kubikkmeter i sekundet allerede onsdag kveld, noe som er ca. 300 kubikkmeter mer enn under flommen i månedsskiftet mai/juni.

Det er Drammen kommune som melder dette på sine nettsider.

Annonse

Normal vannstand i elva ved Mjøndalen bru er ca. 1 meter. Under vårflommen stoppet vannstanden på ca. 2,5 meter, noe som er rett under nivået der det er behov for å sette inn flomsikringstiltak. Nå tyder prognosene på at vannstanden kan bli inntil 3,5 meter.

NVE og vassdragsregulantene melder om at de aldri har sett så store nedbørsmengder og har derfor utfordringer med å beregne og komme med presise prognoser. Det er derfor noe usikkerhet rundt prognosene, med det er all grunn til å ta flomvarslet på største alvor.

Setter ut flomvern
Kommunen er i ferd med å sette ut flomvern langs Sandstranda i Krokstadelva, ved Drammensveien 73 («siloen»), Hatten barnehage og ved Killingrud. Dette er områdene de av erfaring vet at elva først går over sine bredder.

Flere tiltak vurderes fortløpende ut fra hvordan prognosene endrer seg. Kommunen følger situasjonen nøye og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene. De ulike kommunale tjenestene vurderer tiltak opp mot sine brukere.

Gjør dine egne forberedelser nå
Beredskapssjef Sten Petter Aamodt ber alle som bor flomutsatt til i gamle Nedre Eiker om å ta sine forholdsregler allerede nå, både på egen eiendom og med tanke på egenberedskap.

– Alle som bor flomutsatt til bør sikre verdiene sine. Slår det verste scenarioet til, kan vannet stige til 3,5 meter ved Mjøndalen bru. Da vil mange eiendommer bli berørt, sier beredskapssjef Sten Petter Aamodt.

Aamodt legger til at det er viktig at alle holder seg oppdatert om flomsituasjonen. Kommunale tjenester som barnehager og skoler kan måtte stenge som følge av flommen. Det er heller ikke usannsynlig at elva kan stige så mye at for eksempel E134 og FV 283 må stenge.

Det er ikke ventet at flommen i Drammenselva skal skape problemer andre steder i kommunen enn i tidligere Nedre Eiker, det vil si oppstrøms Langesøy.

ØKENDE VANNSTAND: Målepunktet ved Mjøndalen bru viser at vannstanden er i ferd med å øke kraftig. Tirsdag 8. august kl. 17.00 var vannstanden 1,9 meter.
Del:
Annonse