4. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var her ved Solbakken Barnehage i Skotselv at de ble oppdaget et hull i sandkassen tirsdag morgen. Ingen er så langt evakuert. (Foto: Google)

«Synkehull» oppdaget i Solbakken barnehage – ikke farlig, sier NVE

(Oppdatert kl. 16.03) Det er oppdaget et synkehull i tilknytning til lekeplassen på Solbakken Barnehage i Skotselv. Dette er et område kjent for kvikkleire og geologer fra NVE ser nå på saken via bilder de har fått fra kommunen. NVE har konkludert med at det ikke er noen fare for barnehagen.
Annonse

Det var da de ansatte i Solbakken Barnehage kom på jobb tirsdag morgen, at de oppdaget et hull i sandkassen på uteområdet.

Hullet ligger i tilknytning til en energibrønn som ble boret til sanitetshuset for 6-7 år siden.

Annonse

Øvre Eiker kommune har vært på stedet og gjort flere undersøkelser. Det ser så langt ut til å være en helt lokal utvasking av sand og jord som følge av nedbør og utvasking over tid. Det er per nå ingen informasjon som tilsier at hullet utgjør noen fare.

Øvre Eiker kommune har tatt kontakt med geolog og NVE for å få en vurdering av hullet og grunnen. Så snart geologen har vurdert situasjonen, vil skadene bli utbedret.

Ingen er evakuert fra stedet så langt da de ikke anser hullet å utgjøre noe umiddelbar fare. Daglig leder for Øvre Eiker kommunale Eiendom (ØEKE), Laila Gustavsen, sier til Eikernytt.no at de vil komme tilbake med mer informasjon så raskt som mulig og i løpet av dagen.

Hun sier også at hullet ikke er et synkehull i teknisk forstand og at dette hullet skyldes at massene er blitt utvasket på grunn av all nedbøren.

Kun mindre skader ellers i Øvre Eiker
Ekstremværet «Hans» har ellers gjort minimalt med skader i Øvre Eiker og det er kommet langt mindre nedbør enn forventet. I går ble det målt 48 mm regn ved målestasjonen på renseanlegget i Hokksund. I dag har det kun vært ubetydelige mengder.

Men flere steder er gangveier stengt som følge av at Drammenselva er flomstor og dette er som kjent et problem for arrangørene av Hokksund By- og Laksefestival.

Det har også vært mindre lekkasjer på rådhuset i Hokksund både på tak og vegg. Det samme gjelder for flerbrukshallen i Skotselv, men det er ikke gjort noen store skader.

Ifølge Vegard Knutsen i Vei og park i kommunen har de mannskaper ute for å sjekke forholdene kontinuerlig og setter opp sperringer der det trenges. Det er blant annet vann over gangveien ved Sanden Hotel og på Loesmoen.

Det er ventet at Drammenselva vil stige i dagene framover og det er nå 1.100 kubikkmeter i sekundet ved Mjøndalen bru. NVE tror vannføringen vil komme opp mot 1.400 kubikkmeter og det tilsvarer en vanlig vårflom.

NVE konkluderer:
Ufarlig hull i Solbakken barnehage

Øvre Eiker kommune har nå fått stedet vurdert av NVE, med følgende konklusjon:

Kvikkleiresona 474 Sanssouci ble utredet av NVE i 2017, rapportene ligger på våre nettsider.

Vi har derfor god oversikt over grunnforholdene i området. God stabilitet ble beregnet for skråningen bak barnehagen. Synkehullene som er oppdaget på eiendommen ligger helt i overflaten, og vil ikke ha noen påvirkning på kvikkleira som ligger dypere.

Synkehullene vil heller ikke kunne medføre utglidninger i skråningen lenger bak. Det er derfor ikke fare for at det kan utvikle seg til et skred. Generelt er ikke synkehull et typisk tegn på skredfare.

Slike innsynkinger er oftest forårsaket av VA-ledninger som er gått lekk og vasker med seg masse i overflaten. Andre årsaker til slike hull kan være brønnboringer/grunnboringer, da disse kan ha skapt nye drensveger som medfører at grunnvann strømmer inn mot disse, og medfører utvasking lokalt rundt selve borehullet.»

Øvre Eiker kommune vil nå fjerne sandkassa og fylle igjen hullet slik at barna i Solbakken kan få tilbake uteområdet sitt.


Slik så hullet ut da kommunen var på befaring litt tidligere i dag. Geologer sjekker om dette kan utgjøre noen fare, men foreløpig er ingen evakuert fra stedet. (Foto: ØEK)

Del: