22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Kaja Yngsdal Hilleren.

VALG 2023: Mer ressurser inn i skolen

MENIGNER: Om noen dager står spente 6-åringer klare for å starte på skolen. Den norske skolen er bra, men det er mye som kan gjøres for at både ansatte og elever skal få en bedre skolehverdag.
Annonse

Lærere strekker ikke til, det er for få ansatte med ansvar for altfor store klasser. Søkertallene til lærerutdanningen fortsetter å synke, og flere og flere lærere tenker på å slutte i jobben sin. Samtidig får ikke elevene den oppfølgingen de trenger, på grunn av manglende ressurser.

En lærer skal alene klare å se 27 barn, med ulik bagasje og forskjellige behov. Læreren skal ikke bare lære bort lesing og skriving, men så uendelig mye mer. Samtidig skal de sørge for at barna trives, at alle føler seg sett, med så mange arbeidsoppgaver og lite ressurser er det et regnestykke som ikke går opp.

Annonse

Høyresidens løsning for dagens skolekrise er alle tingene lærere ikke etterspør, og som elevene i hvert fall ikke trenger, mer prøver, mer testing og pugging og enda flere krav. Barn passer ikke inn i en A4-mal, derfor trenger vi en mer praktisk og variert skole som tar hensyn til nettopp dette, ikke mer testing og pugging slik høyresiden legger opp til.

Vi i SV mener at det aller viktigste som må gjøres er å øke ressursene i skolen, og det trengs flere ansatte, både lærere og andre yrkesgrupper. SV har fremmet forslag om å lovfeste elevers rett til å bli undervist av en lærer med lærerutdanning, forslaget fikk dessverre ikke flertall da hverken regjeringen eller høyresiden valgte å støtte forslaget.

Det er også helt nødvendig at vi minsker klassestørrelsene, slik at lærerne faktisk får en reell mulighet til å se hvert enkelt barn.

Jeg har selv jobbet som lærervikar, jeg har sett hvor mye det forventes at en lærer skal håndtere på en gang, de får en oppgave som jeg vil beskrive som nærmest umulig. 1 lærer alene med 27 barn, hvor kanskje fem har behov for ekstra oppfølging, tre har en dårlig dag, to føler seg utenfor og trenger noen å snakke med, mens noen har ekstra mye energi og vil heller løpe rundt i klasserommet enn å gjøre det de får beskjed om. Hvordan skal et menneske håndtere dette?

Lærere er viktige, de spiller en enormt stor rolle for barnas hverdag, de ansatte er nøkkelpersoner for at små håpefulle får like forutsetninger i oppveksten. Det er langt på overtid at samfunnet lytter til lærerne og gir både barna og de ansatte en bedre hverdag.

3. kandidat Øvre Eiker SV og 2. kandidat i Buskerud for SV

Kaja Yngsdal Hilleren

Del: