23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kjell Erland Grønbeck stiller til valg både i Øvre Eiker og Buskerud fylke.

VALG 2023: Psykisk uhelse er en stor kommunal utfordring

MENINGER: Jeg så tidlig i mitt politiske arbeid hvor store utfordringer kommunene hadde med Psykisk uhelse. At barn helt ned i 7-8 års alderen slet med store psykiske utfordringer overasket meg og jeg trodde ikke det kunne være så ille.
Annonse

Hvordan blir barn og unge møtt av kommunen når de har det som verst? Det gjelder for så vidt alle som sliter med dette. Henvisning til fastlege som igjen henviser til behandling som kanskje ikke er mulig om at kommunen ikke har den kompetansen som trengs eller at trykket er så stort at behandlingen ikke skjer før om måneder eller år?

Krf i Øvre Eiker har vært en pådriver for å øke kompetansen til helsesykepleiere, men også ansette psykisk helsesykepleier som skal arbeide med å forebygge psykisk helse allerede i barnehage og grunnskolen.

Annonse

Vi ser at antallet elever som krever én til én-oppfølging i skolen stiger med rekordfart og Krf ønsker å tilføre skolene elevveiledere (miljøarbeidere) som nettopp kan avlaste læreren i dens lærerhverdag.

Flere videregående skoler opplever stor suksess med nettopp dette. Jeg spurt en av disse om hva som er viktig å ha søkelys på når vi skal se etter disse personene og svaret var tydelig «se etter personer som er god på å se og prate med barn».

At ikke pedagogikken var viktigst, men personligheten til disse. At barn og unge blir sett og hørt er en viktig faktor for fremgang. Disse elevveilederne spiller både elever og lærere gode. Det er da viktig for oss å utvide besøkstiden i helsestasjonen til mere enn en dag i uken.

Stemmer du KrF i Øvre Eiker og i Buskerud vet du hva og hvem du får til å spille på lag med deg i kommunestyre og Fylkesting de neste fire årene.

I år stemmer du KrF fordi det faktisk betyr noe!

Kjell Erland Grønbeck
Ordførerkandidat KrF Øvre Eiker
Fylkesordførerkandidat Buskerud Fylke

Del:
Annonse