21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Enormt store vannmengder oppstrøms Hellefossen gjør at kommunen nå evakuerer beboerne på Dynge i Hokksund.

Evakuerer beboere langs Drammenselva i Øvre Eiker

Politiet har i samråd med kriseledelsen i Øvre Eiker kommune og kraftselskapet Å Energi besluttet å evakuere innbyggere nedstrøms Hellefoss kraftverk i Hokksund. Kommunen og Røde Kors er i gang med å gå fra hus til hus.
Annonse

De som evakueres, er beboere i hus mellom Dynge-gata og Drammenselva, melder kommunen på sine nettsider.

Vannstanden i dammen utløser evakuering
Det er vannstanden i dammen, på oversiden av Hellefossen i Hokksund, som har nådd et nivå som utløser evakuering. Det er snakk om unormalt store vannmengder.

Annonse

Normal vannføring på Hellefoss er 300 m3 i sekundet, mens det nå er en vannføring ved Hellefoss på 1.800 m3. Slike vannmengder har de aldri sett før. Det kan i slike situasjoner være fare for materielle skader på dammen, som igjen kan føre til ekstra mye vann i Gamle-Hokksund. Derfor tar kommunen og politiet etter en helhetlig vurdering om evakuering.

Fare for 70 cm høyere vannstand
Skulle det oppstå skader på dammen eller svikt, kan det ifølge NVE og dameier Å Energi være snakk om 70 cm forhøyning av elva i Øvre Eiker.

Evakueringssenter på Eikertun helsehus
Evakuerte kommer seg for egen maskin, eller de får transport, til evakuerings- og pårørendesenter på Eikertun helsehus. Der tas de imot, registreres, blir ivaretatt og får tilbud om overnatting hvis de ikke har familie eller venner å dra til.

Kartet viser evakuerte områder innenfor blå linjer rundt elva.
Del:
Annonse