23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Arbeidet med å fjerne rekved fra elva startet fredag. Dette er store stokker som kan skape problemer for båttrafikken i Drammensfjorden og lenger ut.

Opprydding i elva og trafikkaos på veiene

Ekstremværet «Hans» gir mange utfordringer – ikke bare for de mange som nå er evakuert i Gamle-Hokksund og noen få ved Nøsteelva. Flommen fører med seg store mengder med rekved og søppel. I tillegg øker faren for utglidninger langs bredden.
Annonse

Fredag startet arbeidet med å fjerne mye av rekveden som hadde samlet seg under kraftstasjonen i Hellefossen. Dette er et kjent problem som gjentar seg ved hver flom i elva, men nå var det store mengder med tømmer og store stokker.

Dette er stokker som i neste omgang vil kunne skape store problemer for båttrafikken i Drammensfjorden og videre i Oslofjorden. Det gjelder derfor å få opp det meste. Også Drammen kommune er i gang med opprydding i elva med hjelp av Kystverket.

Annonse

Evakuerte hentet ting
Ikke alle fikk med deg alt de trengte under gårsdagens evakuering i Gamle-Hokksund. Det ble derfor åpnet for at de som trengte det kunne reise hjem for å hente medisiner og andre nødvendigheter med assistanse fra brannvesenet. Det er nemlig ikke ønskelig at folk tar seg inn i de evakuerte områdene uten tilsyn, selv om sikkert mange synes dette er å være vel forsiktige.

Kommunen opprettet et «utekontor» ved Arbeidern hvor de som skulle hente ut ting, måtte registrerte seg og fikk med seg folk fra DRBV som assistanse.

Flom og trafikkaos
Ettersom E134 er stengt ved Steinberg, ledes all trafikk som skal til Drammen via Lerberg og Horgenveien – Fv. 283. Det betyr bare én ting: Kaos.

Her måtte alle som skulle hente ut ting fra boligene, registrer seg inn og ut og de fikk assistanse av brannvesenet.

Kaos er det også gjennom Hokksund sentrum, der det normalt går over 10.000 biler i døgnet. Nå kan dette kanskje ganges med to. Resultatet er i hvert fall lange køer – ikke bare i rushtiden, men gjennom det meste av dagen.

Køene forplanter seg også på Rv. 350 mot Skotselv og selvsagt hele veien ned til Drammen langs Fv. 283. Hvor lenge dette blir situasjonen er det ingen som kan si noe om nå, men prognosene for vannstanden er ikke oppløftende de nærmeste dagene.

Vår fotograf sier han aldri før har sett en slik trafikk langs Fv. 283 som denne fredagen.

Horgen fredag ettermiddag. Endeløse køer i begge retninger. (Foto: Henning Larssen)
Del:
Annonse