23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra E134 Drammen - Hokksund, som ble åpnet i natt. (Foto: Lasse Berge, SVV)

E134 mellom Hokksund og Drammen gjenåpnet i natt

Statens vegvesen åpnet i natt E134 mellom Drammen og Hokksund. Dermed er alle de store riks- og europaveiene åpnet etter ekstremværet Hans, men det er fortsatt omkjøringer å ta hensyn til.
Annonse

Statens vegvesen har sammen med entreprenør jobbet hardt for å pumpe vekk store vannmengder, og klokken 02.00 i natt kunne veien åpnes. I tillegg har Drammen kommune pumpet på sine veier i nærområdet, og Viken fylkeskommune på sine, melder Statens vegvesen på sine nettsider.

– Stor innsats fra mange har gjort at vi gjennom helgen har kunne åpne nye veistrekninger, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

Annonse

Men han understreker igjen at det kan ta tid å «friskmelde» alle veiene. Det er fare for utglidninger når vannet trekker seg tilbake.

Derfor har Vegvesenet fortsatt folk ute for å vurdere skadeomfanget. Det pågår fortsatt omfattende reparasjonsarbeid også i dag for å få stand veinettet, og de er ennå ikke ferdige med dette.

At vannet er borte, betyr ikke nødvendigvis at veien er ok. Det kan være betydelige underliggende og usynlige skader.

– Trafikantene kan være trygge på at når vi åpner vegene, så er de trygge, sier han.

Tungtrafikken bør kjøre Østerdalen
Men selv om alle de store riks- og europaveiene er åpne, er det fortsatt en del omkjøringer via mindre veier, som ikke egner seg for tungtrafikk. For E6 Innlandet gjelder dette strekningene Harpefoss-Frya og Fåvang sentrum.

– Vi oppfordrer tungtransporten til å velge Rv. 3 Østerdalen både nord- og sørover. Der er fremkommeligheten best, sier Cato Løkken.

Alle omkjøringer er skiltet tydelig.

Flomtoppen nådd de fleste steder
De fleste steder har flommen kulminert. Et unntak er Tyrifjorden stiger med 10 centimeter. Ellers er flomtoppen nådd de fleste steder.

Vis hensyn til hverandre
Noen steder er det omkjøringer gjennom tettbygde strøk, og der kan fremkommeligheten være begrenset.

– Vis hensyn til beboerne, myke trafikanter og de som arbeider med vegen, avslutter Cato Løkken

Søk informasjon før du kjører
Situasjonen kan fortsatt endre seg. Søk oppdatert informasjon hvis du skal kjøre i de berørte områdene.

Del:
Annonse