27. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bijan og Voksenopplæringen har tradisjon for å involvere flyktninger i TV-aksjonen hvert år. I dag var det møte på norsk, engelsk, ukrainsk og arabisk.

Kom til Øvre Eiker som flyktninger – nå skal de hjelpe andre

De er nylig kommet til Øvre Eiker som flyktninger og skal nå starte på introduksjonskurs i regi av Voksenopplæringen i Hokksund. I dag fikk de første «leksjon» i hva det vil si å «være norsk». Dugnad og TV-aksjon er stikkord for å hjelpe andre.
Annonse

Årets TV-aksjon går av stabelen 22. oktober og i år er det Redd Barna som får de innsamlede midlene. De skal brukes til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt.

– Sammen kan vi gi over 100.000 barn mulighet til å leke, lære og leve i fred, sier aksjonsledelsen.

Annonse

De som i dag hadde sin første time i dugnad og pengeinnsamling kommer fra flere land og kontinenter. Den største gruppen er fra Ukraina, Syria, Sør-Sudan og Kongo i tillegg til Bangladesh. Og det er nettopp disse landene den største hjelpeinnsatsen vil bli satt inn i med tillegg av Norge. De vil med andre ord hjelpe egne landsmenn gjennom å delta i årets store dugnad.

Fylkeskoordinator i Viken, Hege Ramm og Bijan Gharahkhani fra Nav sto for informasjonsmøtet for de nyankomne flyktningene til Hokksund i dag.

Som nyankommet flyktning er språket et problem. Så også under dagens introduksjonsmøte med Hege Ramm i fylkeskomiteen for innsamlingsaksjonen og Bijan Gharahkhani fra Nav. Men det ble løst med tolking til engelsk, ukrainsk og arabisk.

Ifølge Bijan ble resultatet etter dagens møte at flere av de nyankomne flyktningene sa seg villig til å bli med som bøssebærere og på den måten bidra til å samle inn penger til sine landsmenn.

Vokser opp med krig og konflikt
Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt, som nå. Derfor går midlene til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn

Sammen skal vi:
• Hjelpe barn med å håndtere vonde opplevelser, gi helsehjelp og riktig ernæring.

• Gjenforene barn og familier som har kommet bort fra hverandre.

• Sikre trygg vei til og fra skolen og trygge klasserom der barna kan lære.

• Tilby barn trygge områder i nærmiljøet der de kan leke og le.

Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal vi hjelpe barn som har flyktet fra krig og konflikt.

Krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter. Barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, blir voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

Vil delta i TV-aksjonen. Flere sa seg villig til å delta i årets TV-aksjon for redd Barna denne 22. oktober etter møtet.

Viktig informasjon
For Bijan Gharahkhani er det viktig at de som kommer til Øvre Eiker som flyktninger, får tidlig informasjon om hvordan dette samfunnet fungerer. Det gjelder ikke bare dugnadsånden og TV-innsamlinger, men også hvordan samfunnet er tuftet på demokrati og respekt. Det er ord som virker fremmed for veldig mange av de som kommer.

Bijan understreket også viktigheten av at vi skal leve som naboer den dagen krigen i Ukraina er over. Det er kanskje en fjern tanke i dag, men vil bli en realitet etter hvert.

Del: