14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen – ordførerkandidat for Høyre i Øvre Eiker.

VALG 2023: Et skoleløfte for Øvre Eiker: Flere kvalifiserte lærere i klasserommet

MENINGER: I en tid hvor kvaliteten på utdanningen er avgjørende for våre barns fremtid, har Erna Solberg og Høyre kommet med et løfte om flere kvalifiserte lærere i norske klasserom. Jeg deler visjonen om en skole der hver enkelt elev blir sett, opplever mestring og tilpasset læring.
Annonse

5.000 flere lærere under Solberg-regjeringen. Erna Solberg, Høyres partileder, påpeker at lærerne er den viktigste faktoren for elevers læring. Derfor er det avgjørende at alle elever har tilgang til kvalifiserte lærere som kan gi dem den støtten og veiledningen de trenger for å lære og for å utforske sitt fulle potensial.

Høyre har allerede tatt viktige steg mot dette målet i løpet av de åtte årene de ledet regjeringen. Nesten 5.000 flere kvalifiserte lærerårsverk ble i den perioden tilført den norske skolen – og det er det historiske løftet vi nå bygger videre på.

Annonse

Selv om disse tallene er oppmuntrende, er vi ikke ved målet ennå. Fortsatt undervises 2.500 årsverk av ukvalifiserte lærere under regjeringen Støre. Dette er noe vi må gjøre noe med, og det er her Høyres skoleløfte for 2023 blir så viktig.

Øvre Eiker Høyre vil i 2024 prioritere kvalifisering av de som underviser uten formell kompetanse og tilby videreutdanning for de som har påbegynt, men ikke fullført lærerutdanningen. Spesielt viktig er videreutdanning innen fagene norsk, matematikk og engelsk, for å sikre at alle lærere oppfyller nødvendige krav.

Flere karriereveier for lærere
For Høyre er det også viktig å skape flere karriereveier for lærere, slik at de kan utvikle seg og bli spesialister i sine felt. Dette mener vi vil gi lærerne mulighet til å bli værende i klasserommet med en økende kompetanse, som igjen vil gagne elevene.

Som ordførerkandidat for Øvre Eiker Høyre er jeg stolt over å kunne støtte dette skoleløftet – og si høyt og tydelig at dette også skal gjennomføres i Øvre Eiker. Utdanning av fremtidens voksne er noe av det viktigste vi gjør, og det er vår plikt å sikre at våre barn får den beste starten på livet. Ved å prioritere kvalifiserte lærere, legger vi grunnlaget for en fremtid der Øvre Eiker-elever kan realisere sine drømmer og potensial.

Styrke profesjonen
Parallelt med dette må vi også skape et sterkt profesjonsfellesskap som gir lærerne den støtten og kompetansen de trenger for å lykkes. Dette gjør vi best ved å gi lærerne flere høyt utdannede kolleger. Sammen med skoleledere og administrasjon skal vi sørge for en langsiktig og strategisk styring av Øvre Eiker-skolen, med mål om forbedrede resultater, lavere grad av sykdom og høyere trivsel blant elever og lærere.

Derfor oppfordrer jeg alle innbyggere i Øvre Eiker til å legge merke til at Høyres skoleløfte, er et løfte om å investere i våre barns fremtid, og det er en investering vi alle vil dra nytte av.

La oss sammen ta del i å forme en fremtid hvor hver enkelt elev i Øvre Eiker opplever mestring og vekst gjennom tilpasset opplæring og kvalifiserte lærere i hvert eneste av Øvre Eikers klasserom.

Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen
Ordførerkandidat
Øvre Eiker Høyre

Del:
Annonse