22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kommunestyret i Øvre Eiker består av 37 representanter som velges hvert fjerde år. 11. september er det du som bestemmer hvem som skal styre kommunen de neste fire årene. (Illustrasjon: ØEK)

Disse partiene kan du stemme på i Øvre Eiker

VALG 2023: Kommunestyrets sammensetning og derved maktfordeling avgjøres ved valget 11. september. Men vet du hvilke partier som stille liste ved årets valg? Her får du oversikten over alle partiene og deres kandidater.
Annonse

I perioden 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme på en rekke steder i Øvre Eiker. Ved de siste valgene er mye gjort for å bedre tilgjengeligheten til stemming, da mange eikværinger jobber og delvis bor utenfor kommunen i perioder.

Det er også mange som jobber og bor i Øvre Eiker, men som har fast bostedsadresse andre steder. Også de kan benytte seg av forhåndsstemming i Øvre Eiker.

Annonse

Men på selve valgdagen må du altså stemme i den kommunen du er manntallsført i.

Du kan lese eller laste ned brosjyren som kommunen har sendt til samtlige husstander om valget her (PDF).

Du finner mer oppdatert informasjon angående valget på kommunens nettsider HER.

Disse partiene stiller liste ved høstens kommunestyrevalg:

Det er totalt ni partier som stiller liste ved kommunestyrevalget i Øvre Eiker. Miljøpartiet de grønne stiller ikke liste i år da den eneste representanten de har inneværende periode, har meldt overgang til SV.

Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet (AP) har i inneværende periode hatt åtte representanter i kommunestyret.

Disse stiller til valg i høst:

Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiet (FrP) har fire representanter inneværende periode.

Disses stiller til valg i høst:

Høyre
Høyre (H) har inneværende periode ni representanter i kommunestyret.

Disse stiller til valg i høst:

Konservativt
Konservativt het tidligere Partiet De Kristne. De har ikke noen representanter i dagens kommunestyre.

Disse stiller til valg i høst:

Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti (KrF) har i dag én representant i kommunestyret.

Disse stiller til valg i høst:

Rødt
Partiet Rødt stiller med liste ved dette valget, men har ingen representanter i dagens kommunestyre.

Disse stiller til valg i høst:

Senterpartiet
Senterpartiet (SP) gjorde et godt valg sist og ble det største partiet med 11 representanter i kommunestyret.

Disse stiller til valg i høst:

Sosialistisk Venstreparti
Sosialistisk Venstreparti (SV) har i dag to representanter i kommunestyret. Da er ikke overgangen fra MDGs ene representant tatt med.

Disse stiller til valg i høst:

Venstre
Venstre (V) har i dag én representant i kommunestyret.

Disse stiller til valg i høst:

Kirkevalget
Også kirkevalget avgjøres 11. september. Her bestemmes hvem som skal sitte i de enkelte menighetsrådene rundt om i kommunen.

Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt).

Du finner mer informasjon og listene til kirkevalget her: https://eiker.kirken.no/Kirkevalg-2023

Kirkevalget skjer i lokaler tilknyttet det ordinære valget på valgdagen. Du kan også forhåndsstemme ved kirkevalget – blant annet på nett, noe som er nytt i år.

Del: