23. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Viken er historie fra 1. januar neste år og Buskerud skal gjenoppstå fra de døde. (Illustrasjon: Solveig Lysaker)

Buskerud gjenoppstår – du bestemmer hvem som skal styre fylket

VALG 2023: Denne høsten er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Da skal velgere i Viken fylkeskommune bestemme hvem som danner nye fylkesting for Akershus, Buskerud og Østfold fra januar 2024.
Annonse

Mange har et heller lunkent forhold til, fylkeskommunen og mange mener dette er et helt unødvendig forvaltningsledd som staten og kommunene kunne delt på. Men nå er det nå engang slik at fylkene består og fra 1. januar 2024 blir Viken altså til de tre gamle fylkene – herunder Buskerud.

Hvorfor er det viktig å stemme ved årets fylkestingsvalg?
Fylkeskommunen har blant annet ansvar for videregående skoler, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, folkehelsearbeid og tannhelsetjeneste. Når velgerne bruker sin stemme ved fylkestingsvalget, er de med på å bestemme hvordan fylkeskommunens oppgaver skal ivaretas.

Annonse

Når og hvor kan du stemme
Det er kommunene som har ansvar for tilrettelegging og gjennomføring av kommunestyrevalg og fylkestingsvalg. Fylkeskommunen har ansvaret for den endelige opptellingen av stemmesedler til fylkestingsvalget fra alle kommuner i Viken. Dette skjer etter at kommunene selv har talt stemmesedlene manuelt og maskinelt.

• Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan velgere stemme i hvilken som helst kommune i hele landet. På valgdagen mandag 11. september må du stemme i den kommunen du er folkeregistrert. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10. september.

• Husk legitimasjon med bilde, navn og fødselsdato, du trenger ikke valgkort for å stemme.

• Ønsker du å stemme ved både kommunestyrevalg og fylkestingsvalg, må du gjøre det samtidig. Du kan ikke først stemme ved ett valg og så komme tilbake for å stemme ved det andre.

Valgdeltakelse i Viken ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Viken har 1,2 millioner innbyggere. Ved valget i 2019 var det 963.349 stemmeberettigede i Viken. 

• Valgdeltakelsen ved fylkestingsvalget var 58,8 prosent. På landsbasis var valgoppslutningen 60,5 prosent. 

• Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget var 63,2 prosent. På landsbasis var valgoppslutningen 64,7 prosent.

Kilde: Valgresultat.no

Oppdeling av Viken fylkeskommune og etablering av nye Akershus, Buskerud og Østfold.

Fylkestinget i Viken vedtok 22. februar 2022 at Viken fylkeskommune skal deles opp og tre nye fylkeskommuner etableres. Nye fylkesting for Akershus, Buskerud og Østfold dannes (konstitueres) på bakgrunn av valgresultatet i oktober, og trer i kraft fra 1. januar 2024. 

• Fylkestinget i Akershus skal ha 51 medlemmer

• Fylkestinget i Buskerud skal ha 47 medlemmer

• Fylkestinget i Østfold skal ha 43 medlemmer

Nyttige lenker
• Her finner du alle valglokaler i hele landet m/åpningstider: www.valglokaler.no

• Her finner du Valgdirektoratets informasjon om valget: www.valg.no

• Her finner du informasjon om valgresultatet. Informasjon publiseres fortløpende etter at valglokalene stenger mandag 11. september: www.valgresultat.no

• Her finner du informasjon om fylkestingsvalget i Viken: https://viken.no/politikk/valg/fylkestingsvalg-2023/

• Les mer om etablering av nye Akershus, Buskerud og Østfold her: https://viken.no/om-fylkeskommunen/etablering-av-nye-fylkeskommuner/

Det er Valgdirektoratet som eier og drifter www.valglokaler.no, www.valg.no og www.valgresultat.no.

Del:
Annonse