22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forebygging og beredskap er en politikeroppgave. (Illustrasjon: Alexander Jansen – DRM24)

VALG 2023: Beredskap krever at vi tar klimaet seriøst

MENINGER: Politikernes aller mest grunnleggende oppgave er å sikre borgernes trygghet. Dessverre har folkevalgte verden over forsømt dette ved å ignorere klimaforskernes prognoser og advarsler i tiår etter tiår.
Annonse

Beskjeden fra vitenskapen burde vært umulig å misforstå: Hvis vi ikke slutter med å varme opp atmosfæren så vil været bli varmere, villere og våtere. Likevel har vi kjørt på med «business as usual» – samtidig som vi ikke har forberedt oss godt nok på å møte effektene.

De siste ukene har Drammen, Buskerud, Østlandet og flere land i Europa fått en tragisk forsmak på hva vi kommer til å få mer av i framtida. Enorme verdier, liv og helse har gått tapt i storflommen.

Annonse

Den eneste riktige prioriteringen til alle ansvarlige politikere bør nå være å finne ut hva vi kan gjøre for å slutte å varme opp atmosfæren – samtidig som vi forbereder oss best mulig på å begrense skadene av ekstremværet som vi uansett har i vente. Forebygging og beredskap.

Men dessverre velger store politiske miljøer i stedet å ikke forholde seg til virkeligheten som skjer rundt dem. For mens flommen herjet som verst ble hendelsene stemplet som «klimahysteri» og «retorikk» av et betydelig politisk parti i Drammen.

De har da misforstått sin primæroppgave: å sikre borgerne sine. De er rett og slett ikke interessert i å garantere din og min sikkerhet i møte med morgendagens risikobilde.

Vi i Venstre lover derimot å gjøre alt vi kan for å prioritere klimaberedskap og klimakutt hvis vi får din stemme.

Beredskap er et helhetlig tema hvor vi i Venstre har mast i mange år på at både klima og matsikkerhet i mye større grad må integreres i øvrig «klassisk» beredskapstankegang. Dette bør ikke være en diskusjon lenger. Klimaendringer, og truslene dette skaper mot både skader på materielle verdier og sammenbrudd i forsyningslinjer, må ligge fremst når det gjøres ROS-analyser.

Mange av våre beste klimaforslag som vi har blitt latterliggjort for kombinerer heldigvis beredskap og utslippskutt. Vi tenker da særlig på såkalte naturbaserte og blågrønne løsninger.

Naturvern er trolig det billigste og enkleste verktøyet vi har. Naturen har en forbløffende evne til å støvsuge Co2 fra atmosfæren – samtidig som den kan absorbere enorme mengder fuktigheter ned under jordas overflate, og lede vannmasser vekk fra der de gjør mest skade. Det eneste vi trenger å «betale» for all denne assistansen er å la naturen være i fred for nedbygging. Det innebærer stans i de foreslåtte nedbygginger av natur i den pågående arealplanprosessen.

Blågrønne løsninger er en videreføring av denne tankegangen inn i bybildet. For eksempel ved å legge vegetasjon på tak og vegger for å fange opp både fuktighet og co2 fra lufta. Grønne tak kan samtidig utnyttes til å dyrke mat. På bakkeplan kan asfalt rives opp og restaureres, og bekker lagt i rør kan gjenåpnes. Det gir store vannmasser naturlige måter å absorberes på, samtidig som det er bra for det biologiske mangfoldet, og gjør byen mye triveligere å være i.

Dette krever at vi politikere setter mye strengere krav til utbyggere gjennom reguleringsplaner og utbyggingsavtaler.

I tillegg må vi gjøre det vi kan for å kutte øvrige klimautslipp. Vår største utslippskilde er trafikken. Trafikkreduksjon bør skje gjennom en blanding av gulrot og pisk, men tiden er overmoden for tiltak som monner og går fort nok.

Vi i Venstre kommer derfor til å jobbe for stenging og nedregulering av sentrumsgater, som både skaper mindre netto biltrafikk, men som samtidig gjør det raskere og mer attraktivt å komme seg fram som gående, syklende og kollektivreisende.

Gulroten betinges dessverre langt på vei av en byvekstavtale som vi er langt unna å få per nå. Vi i Venstre vil kjempe for denne avtalen, slik at vi kan få flere avganger på bussene i hele kommunen og senke prisene.

Andre klimatiltak vi vil jobbe for er blant annet krav til sirkularitet i byggeprosjekter, energieffektivisering, matsvinnsreduksjon, omstilling til lav- og nullutslippskjøretøyer, tilrettelegging for reparasjonsverksteder og gjenbruksvirksomhet, og mye mer. Dette kan du lese mer om i programmet vårt.

Vil du redusere faren for tragedien vi har opplevd nå, så gå og stem på et parti som tar klimaendringer og beredskap på alvor. Stem gjerne på oss i Venstre.

Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Camilla Ulsund, Torhild Wibe og Espen Ovnerud i Drammen Venstre.

Del:
Annonse