19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Kim Mogen Myhre i Øvre Eiker Senterparti.

VALG 2023: Livet leves lokalt

MENINGER: Til kommunevalget for fire år siden gikk Øvre Eiker Senterpartiet til valg med slagordet «Livet leves lokalt».
Annonse

I møter med innbyggere denne kommunestyreperioden er det nettopp særegenheten til de ulike stedene i vår kommune som får fokus. Ønske om å utvikle stedenes egenart står sterkt og det samme gjør grendeutvalgene.

Utvikling i hele kommunen er en av hovedsakene vi i Senterpartiet har, og vil fokusere på i kommende kommunestyreperiode.

Annonse

Senterpartiet fikk i budsjettet gjennomslag for at det etter valget 11. september skal være en folkevalgt representant i alle grendeutvalgene. Dette er etter samme modell som samarbeidsutvalgene på skole og barnehage. Det er også satt av 100.000 kroner som grendeutvalgene kan søke på til gode prosjekter.

Andre valgkampsaker Senterpartiet hadde var blant annet fiber til alle og Øvre Eiker som selvstendig kommune – uten eiendomsskatt.

Øvre Eiker står støtt på egne ben, og ble i år kåret til landets 12. mest robuste kommune og er én av 34 kommuner i landet uten eiendomsskatt ifølge SSB. Det er også gledelig at Øvre Eiker Energi før sommeren kunne melde at vi vil være i mål med fiber til alle i løpet av året. Foreløpig gjenstår Eikernveien og noe fortetting.

Vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg har i denne perioden vært sterkt i fokus, fra Senterpartiets side. I starten av denne 4 års perioden tok SP initiativ til en 10-års plan for å komme i mål med vedlikeholdet. Dette vil fortsatt være en av hovedsakene til Senterpartiet neste kommunestyreperiode, for å komme i mål.

Kommunens største ressurs er innbyggerne. Derfor vil Senterpartiet fortsette å jobbe for å forhindre utenforskap, drive forebyggende arbeid uansett alder, fokusere på tidlig innsats og med det forhåpentligvis bidra til god fysisk og psykisk helse til våre innbyggere.

Politikk handler om helhet og Senterpartiet står for:

– Fornuftig, trygg og langsiktig økonomisk styring

– Utvikling i hele kommunen, på alle våre steder

– Forhindre utenforskap

– Jobbe forebyggende – tidlig innsats

– Ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kommunale bygg

Bruk stemmeretten!

Kim Mogen Myhre
Gruppeleder og ordførerkandidat Senterpartiet

Del:
Annonse