21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fabrikksjef Geir Harbu er lite fornøyd med situasjonen etter at den store tanken i bakgrunnen eksploderte og revnet i sveiseskjøten.

Tank eksploderte på Hellefoss – fabrikken stanset på ubestemt tid

Et såkalt bleketårn på Hellefoss Paper eksploderte, angivelig på grunn av for høyt trykk klokken 09.30 i dag. En mann ble sendt til legevakt med mindre skader. Nå er oppstarten av fabrikken utsatt på ubestemt tid.
Annonse

Det var altså klokken 09.30 i dag at den store tanken for bleking av papirmassen revnet på grunn av for høyt trykk. Ifølge fabrikksjef Geir Harbu, skjedde dette under oppkjøringen til start av papirproduksjonen. Som tidligere omtalt har fabrikken stått i vel tre uker på grunn av ferieavvikling og planlagt vedlikehold. At de i tillegg fikk problemene med «Hans» å hanskes med, gjorde at oppstarten ble ytterligere forsinket.

I dag var det altså planlagt oppstart igjen, men i stedet ble det en arbeidsulykke der en mann måtte kjøres til legevakt med mindre skader.

Annonse

– Det var en sveis som røyk og tremasse med blekemiddel fosset ut av den 220 kubikkmeter store tanken. Denne ble forlenget for noen år siden og det var selve sveisen mellom gammel og ny som ser ut til å ha røket, sier Geir Harbu.

Det var skjøten mellom gammel og ny tank som gikk i stykker på grunn av trykket.

Han er mildt sagt lite fornøyd med situasjonen. Og han vet heller ikke når produksjonen kan komme i gang igjen.

Da Eikernytt.no besøkte fabrikken like før klokken 13.00 i dag, ventet han og de ansatte på kran fra Darbu og en sugebil som kunne ta opp all massen som rant ut. Tanken var full, men det er kun det over skjøten som har rent ut. Det er likevel store mengder tremasse vi snakker om.

Den skadde mannen sto ved siden av tanken på bakkenivå da det smalt. Han forsøkte å komme seg under tanken, og ble skadet i forsøket. Han fikk hjelp på stedet og ble kjørt legevakt.

Det var store mengder tremasse som sprutet ut av tanken og ettersom døra inn til kontrollrommet sto åpen, rant det inn masse her og videre inn i selve produksjonshallen.

Store konsekvenser
Dagens eksplosjon får store konsekvenser for fabrikken. Et nytt målesystem skulle tas i bruk og de svenske leverandørene var på vei. Men de måtte altså gjøre vendereis etter denne hendelsen.

Avhengig av hvor store skadene er på tanken og hvor fort den lar seg reparere, får dette konsekvenser for driften. Kundene står i kø og venter på leveranser, men når det kan skje er i det uvisse.

Geir Harbu kan heller ikke si noe om hva som skjer med de 90 ansatte. Permitteringer kan ikke utelukkes dersom stansen blir langvarig.

En sugebil må rekvireres for å få opp all tremassen. I tillegg må et gjøres skikkelig «storreingjøring» på tak og vegger.

Veien kan brukes
Som kjent gikk det et mindre ras i Hellefossveien i forbindelse med flommen. Nå har geologer vært og sjekket forholdene. Veien er sikker, men fabrikkledelsen tar ingen sjanser og har innsnevret den til ett kjørefelt forbi rasstedet.

Politiet har fortsatt sperret av området langs elva for å hindre ulykker med den store vannføringen som er nå.

Politiet har fortsatt sperret av området ved Hellefoss fabrikker på grunn av flommen.

Hellefoss Paper, som eier veien vil måtte utbedre strandlinja og forsterke banken så fort vannet har trukket seg tilbake. De skal også fikse på veilegemet, som har fått hard medfart med mye trafikk og nedbør den siste tiden.

Her er det kun ett kjørefelt åpent. Fabrikkledelsen vil ikke ta noen sjanser med tunge tømmerlass.
Fortsatt mye vann i Drammenselva selv om den har gått betydelig ned fra flomtoppen i helga.

Se video av hendelsen her

Del:
Annonse