19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Leserbrevforfatter Hans Kristian Sveaas.

VALG 2023: God nok flomberedskap i Øvre Eiker?

MENINGER: Ekstremværet «Hans» skapte flom og problemer i hele Drammensvassdraget. Øvre Eiker slapp ikke unna, mange ble evakuert og noen fikk sine hjem ødelagt. Liv gikk heldigvis ikke tapt.
Annonse

Det blir nødvendig med en grundig evaluering av kommunens innsats i hjelpearbeidet for å lære hva som kan gjøres bedre.

Likeledes må vi gå nøye igjennom den beredskap kommunen har. Det bør, i samarbeid med statlige faginstanser, gjøres en ny risiko- og sårbarhetsanalyse for å kartlegge hvilke tiltak som på sikt kan gjøre oss mindre sårbare mot denne type hendelser.

Annonse

Gunnar Søgard har i en avisartikkel detaljert beskrevet sitt mangeårige arbeid med å kartlegge forhold som medfører fare for flomskader rundt Nøsteelva i Hokksund. Han føler seg ikke hørt av kommune eller sentrale faginstanser. Jeg kjenner ikke alle detaljene her, men områdene rundt Nøsteelva må nødvendigvis inngå som en viktig del av nye risikoanalyser.

Innbyggernes bekymring må tas på høyeste alvor og det må gis grundige og faglige begrunnelser på hva vi kan og hva vi ikke kan gjøre.

Det blir sannsynligvis nødvendig å søke om midler fra sentrale myndigheter, og når vi ser til tidligere Nedre Eiker kommune, burde det være mulig.

Høyre vil løfte denne saken og sørge for at nødvendig evaluering og risikoanalyser blir iverksatt.

Hans Kristian Sveaas
3. kandidat for Øvre Eiker Høyre ved kommunevalget

Del:
Annonse