2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange foreldre er bekymret for å sende ungene sine til skolen. Nå ber NAF alle kjørende om å være ekstra forsiktige. (Illustrasjon)

NAF-undersøkelse: Størst bekymring for skoleveien i distriktene

En av tre i Distrikts-Norge er bekymret for barnas skolevei. - Det skal være trygt å sende barna på skolen uansett hvor i landet du bor. Mange foreldre er bekymret for skoleveien, spesielt i distriktene, sier rådgiver i NAF, Jan Harry Svendsen. Det er ikke uten grunn at UP nå har landsomfattende aksjoner i forbindelse med skoleveien.
Annonse

NAFs trafikantbarometer for 2023 viser at det er store forskjeller på by og land når det gjelder foreldres bekymring for skoleveien. I de større byene er én av fire bekymret for ungenes skolevei, mens tallet for distriktene og for de små byene er én av tre.

– Dette er for høyt og dette er tall vi ikke kan leve med. Vi skylder å gi barna våre en trygg og sikker skolevei. I disse tider er det skolestart og mange barn får sitt første møte med å ferdes alene i trafikken. Derfor må vi øke bevisstheten om hva som skal til for å gjøre skoleveien trygg, sier Svendsen.

Annonse

Ny trafikantgruppe
Når 1. klassingene nå inntar skoleveien setter det store krav til oss som bilister og motorsyklister.

– Sett ned farten der du vet det ferdes barn og kjør forsiktig. Barn er ofte styrt av impulser og de kan finne på å løpe ut i veien uten å se seg for. De klarer heller ikke å bedømme fart og avstand som vi voksne gjør, sier Svendsen.

Forbilder i trafikken
Selv om de fleste foreldre er flinke til å følge de minste barna på skolen er det dessverre mange som tar snarveier.

– Tenk på at du er en rollemodell. Dersom du tar snarveien på skrå over veien 100 meter før gangfeltet, vil barnet ditt gjøre det samme når de skal over veien. De følger etter det vi voksne gjør. Derfor er det viktig at vi som foreldre går foran med et godt eksempel. Beregn god tid, både dersom du kjører barna til skolen og dersom du følger dem til fots eller på sykkel, forklarer NAF-rådgiveren.

Der det finnes dropp-soner for å slippe av barna som blir kjørt til skolen anbefaler NAF å bruke disse. Da kan barna gå det siste stykket til fots, og du er med å begrense trafikken rundt skolen.

Farlige fylkesveier
Riksrevisjonen presenterte tidligere i år en rapport der de fastslo at 30 dødsfall i trafikken årlig kan tilskrives dårlig veivedlikehold.

– Når én av tre i distriktene er bekymret hver dag barna skal på skolen, bør det være en klar oppfordring til myndighetene om å gjøre noe. I distriktene er skoleveien ofte fylkesveien, og det er de farligste veiene vi har her til lands. Igjen viser våre tall at disse veiene er med på å spre uro blant familier som daglig må ferdes på disse veiene, sier Svendsen i NAF.

Del: