16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Justin B. Kujirabwinja står bak dette leserinnlegget.

VALG 2023: Vi skal redusere sykefraværet

MENINGER: Sykefravær i Øvre Eiker kommune har vært høyt over lang tid, og vi som lokale folkevalgte må ta ansvar for å snu denne trenden sammen med de ansatte.
Annonse

Intensjonsavtalen for et inkluderende arbeidsliv skulle redusere sykefravær, men det har ikke fungert i vår kommune. Jeg mener det nå er på tide å prioritere tiltak som faktisk fungerer.

Øvre Eiker Høyre setter velferdstjenester og lokale arbeidsplasser i fokus. Vi forstår at et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å redusere sykefravær. Lokalpolitikere må stå bak sine medarbeidere i kommunen, heie dem fram og sørge for at de får gjort jobben. Vi kan ikke overse konsekvensene av høyt sykefravær.

Annonse

Nedgang i sykefravær krever solid strategisk økonomistyring. Kommunestyret har en viktig rolle i å finne løsninger. Vi må også ta tak i bakenforliggende årsaker som dårlig arbeidsmiljø, manglende fastlegeordning, og usikre ansettelsesforhold. Lokale bedrifter og næringsliv må også få hjelp, da de er skapere av både arbeid og velferd.

Utdanningssystemet må sikre tilstrekkelig med lærere – for god læring. Disse lærerne må ha videreutdanning og mange nok kollegaer til å få gjort jobben. Eldreomsorgen må også ha tilstrekkelig bemanning, både på institusjon og i hjemmetjenesten og også her er videreutdanning og kompetanseheving meget viktig.

Høyres politiske mål er klare: Stanse økningen i sykefravær og få den redusert over tid, sikre fastleger for alle, etablere tverrfaglig samarbeid for rask behandling, forbedre arbeidsmiljøet, innføre gode avvikssystemer, og sikre at de som jobber i kommunen har rom for å utvikle seg videre.

Den 11. september 2023 har du muligheten til å gi ansvar til engasjerte lokalpolitikere. Sammen med Øvre Eiker Høyre ønsker jeg å gjøre vår kommune til et enda bedre sted å bo. Stem med oss for å skape forandring.

Justin B. Kujirabwinja
Øvre Eiker Høyre
13. plass på lista til kommunestyrevalget

Del:
Annonse