23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Adrian Tollefsen styrer her undervannsdronen med hjelp fra Ole Kraglund.

Besøkte Røde Kors for å lære mer om beredskapen lokalt

Det var en dag med både spenning og læring da Øvre Eiker Høyres ordførerkandidat, Adrian Tollefsen, besøkte Røde Kors Øvre Eiker Hjelpekorps. Han kom for å lære mer om foreningens beredskapsarbeid og for å utforske moderne redningsteknologi og lære mer om det samarbeidet som i kriser bidrar til å trygge lokalsamfunnet.
Annonse

– Selv om tåka lå lavt over Åletjern var engasjementet var høyt da Øvre Eiker Røde Kors Hjelpekorps fikk besøk av Høyres Adrian Tollefsen og foreningsleder Emil Bellen Nordahl til en minneverdig formiddag ved Åletjern. Her ble det ikke bare snakket om beredskap og frivillig arbeid, men det ble også vist fram – og testet – moderne teknologi som kan redde liv.

Åletjern: Arenaen for dagen
I kjølvannet av den siste flommen som rammet Øvre Eiker og Hokksund, har beredskap og samarbeid vært i fokus for Øvre Eiker. Røde Kors Hjelpekorps har stått skulder ved skulder med lokalsamfunnet, og bidratt med informasjon til befolkningen, evakuering av deler av Gamle-Hokksund og bistand til kommunens ledelse.

Annonse

Selv om ikke Røde Kors formelt lenger er en del av planverket til kommunen, ble det tydelig for enhver at Røde Kors sin innsats under flommen er noe kommunen ville hatt vanskeligheter med å være foruten.

Før turen til Åletjern begynte, møtte Adrian og Emil hjelpekorpset på Røde Kors-huset i Sagveien i Vestfossen. Her fikk de innsikt i hvordan Røde Kors bidro under flommen – fra evakuering til vakthold. Det ble også diskutert hvordan kommunen ønsker å samarbeide enda tettere med Røde Kors i tiden som kommer.

– For meg et dette en påminnelse i å se hvor mye frivillig innsats betyr for samfunnet vårt – og hvordan lokalsamfunnet reagerer når det trengs som mest, og hvilken kraft det ligger i frivilligheten, sa Adrian Tollefsen.

Han la til at det arbeidet som er gjort ikke er noe annet enn veldig imponerende, og at Røde Kors har en naturlig plass i beredskapsplanverket når flomberedskapen skal evalueres og revideres.

Leder av Øvre Eiker Røde Kors, Martin Kristoffersen, flyr dronen som har høy oppløsning og varmesøkende kamera. Her viser han Adrian Tollefsen hva den kan gjøre.

Ny teknologi gir nye muligheter
Etter en innføring på Røde Kors-huset, satte gruppen kursen mot Åletjern. Her ble himmelen fylt med både lys og lyd da en Røde Kors-drone steg til værs. Utstyrt med et varmesøkende kamera og høyttaler var dronen et imponerende syn, og Tollefsen fulgte nøye med mens den skannet området nedenfra. Faktisk er kameraet på denne dronen så godt at de i klart vært etter sigende skal kunne lese skriften på en bærepose fra 100 meters høyde.

– Jeg er jo glad i teknologi, så dette er virkelig imponerende, utbrøt Tollefsen, og du kunne se at han var fasinert av teknologien som kan utgjøre en forskjell i kritiske situasjoner.

Deretter var det klart for test av undervannsdronen. Med tekniker fra Røde Kors som styrte, dykket dronen ned i Åletjerns klare vann. Tollefsen fikk til og med sjansen til å kontrollere dronen selv, og utforsket det undervannslandskapet som sjelden sees med det blotte øye.

Samarbeidet mellom frivilligheten og kommunen
Dagen var en påminnelse om styrken i samarbeidet mellom organisasjoner som Røde Kors Øvre Eiker og Øvre Eiker kommune. Fra frivillige som bidrar til beredskap i samfunnet til teknologi som kan redde liv, ble det klart at felles innsats er avgjørende for en tryggere fremtid.

– Vi har all grunn til å være stolt av vår lokale Røde Kors-avdeling, sa Tollefsen, og la til at dette er utstyr som en kommune aldri ville vært i stand til å anskaffe.

Han la vekt på at samarbeidet med organisasjoner som Røde Kors er helt nødvendig og at det bidrar til en sterkere og mer forberedt kommune.

– Det er viktig for oss å vise hva vi har av kapasiteter til det politiske miljøet også, kunne leder av Røde Kors Øvre Eiker Martin Kristoffersen fortelle.

– Vår kapasitet, profesjonalitet og utstyrs-standard er meget høy, mer enn de fleste vet. Vi setter veldig pris på slike besøk, avsluttet han.

Dagen ved Åletjern ble avsluttet med en følelse av inspirasjon og samhørighet. Gutta fra Røde Kors viste ikke bare stolthet over teknologiske fremskritt, men også over dedikasjonen som driver frivillig innsats for samfunnet.

Åletjern ble midtpunktet for en dag med læring, engasjement og samarbeid. I en verden hvor teknologi og menneskelig innsats går hånd i hånd, er Røde Kors i Øvre Eiker et eksempel på hvordan lokale krefter kan bidra til en tryggere fremtid for innbyggerne i en kommune som Øvre Eiker.

Leder av Øvre Eiker Høyre, Emil Bellen Nordahl (t.v.), sammen med leder av ROV i hjelpekorpset, Thomas Benediktsen.
Del:
Annonse