21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ekstremværet «Hans» rammet Hokksund og nå inviterer kommunen til et innbyggermøte for å få innspill til hva som kan gjøres bedre. (Illustrasjon: Alexander Jansen – DRM24)

Inviterer til innbyggermøte etter flomkritikk

Øvre Eiker kommune har fått kritikk fra flere hold når det gjelder håndteringen av ekstremværet «Hans» - eller kanskje heller mangelen av det. Det ble satt krisestab sent og sandsekkene kom ikke før flommen og skadene var et faktum. Nå inviteres innbyggerne til møte.
Annonse

Det er i første rekke innbyggerne i Gamle-Hokksund og på Frognes som inviteres til dette møtet i festsalen på rådhuset mandag 28. august. Men møtet er åpent for alle interessert, melder kommunen på sine facebooksider.

Ordfører, kommunedirektør, kommunens fagpersoner på tekniske tjenester, leder for evakueringssenteret, politiet, Øvre Eiker Energi og brannvesenet er noen av dem som deltar på dette møtet.

Annonse

Temaer for møtet:
1. Evaluering av flomhendelsen, hvem gjør hva i en krise

2. Kloakk/tilbakeslagsventiler i hus

3. Flomsonekart med mulige fremtidige flomsikringstiltak

4. Informasjon under flommen, hva har fungert bra/dårlig

5. Hva er kommunens ansvar, og hva er ditt eget ansvar, i og etter en flom

– Beboerne i Frogneskroken har i en årrekke hatt kontaktet med både kommune, veivesen og NVE. Vi har sendt begrunnede bekymringsmeldinger om flomfare. Hittil uten respons, skriver Gunnar Søgard i et lengre leserinnlegg i en herværende lokalavis.

Også beboerne langs elva i Gamle-Hokksund var sterkt kritiske til håndteringen av flommen. Først da det ble klart at evakuering måtte til, kom noen sandsekker til de mest berørte. Men da var det allerede for sent å redde verdiene som ble rammet av flommen.

Del:
Annonse