13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det var «stinn brakke» i festsalen mandag kveld da Hokksund Pensjonistforening hadde invitert til politikerdebatt.

Politikerne møtte en stappfull festsal med pensjonister

Listetoppene til de fleste politiske partiene i Øvre Eiker fikk seg en solid overraskelse mandag kveld da de møtte opp til Hokksund Pensjonistforenings åpne valgmøte. Festsalen var nemlig så godt som stapp full og det skremte flere av politikerne.
Annonse

Det hører til sjeldenhetene at politikerne «trekker» fullt hus på valgmøter, men det var altså tilfellet mandag kveld da Hokksund Pensjonistforening inviterte til valgmøte. De hadde også sendt invitasjon til de andre pensjonistforeningene i kommunen, og det strømmet til i hopetall.

Samtlige partier som stiller liste i Øvre Eiker – med unntak av Konservativt – stilte opp. De fikk tre minutter hver på en kort presentasjon av sin eldrepolitikk. Det skjedde etter at andre nestleder i Pensjonistforbundet, Bjørn Egeli, tok for seg Pensjonistforbundets rolle og ønsker på vegne av sine vel 250.000 medlemmer.

Annonse

Han poengterte at pensjonistene var underrepresentert i politiske fora som storting, fylkesting og ikke minst kommunestyrer rundt om i landet. Han mente at eldrerådene i kommunen spilte en viktig rolle for at de eldre sin stemme skulle bli hørt.

Ordfører Knut Kvale orienterte om de viktigste prosjektene som kommunen har på trappene og som berørte de eldre i kommunen.

Eldre en stor ressurs
Ordfører Knut Kvale, som snart blir pensjonist selv, tok til orde for at de eldre i kommunen var en stor og viktig ressurs. Han tok for seg ulike prosjekter som vil berøre de eldre i kommunen og Eikerløkka på den tidligere «Gressbanen» sto sentralt i så måte.

– Vi er ikke ferdig med å «kna» dette prosjektet, men jeg håper det kan danne grunnlaget for lignende prosjekt i kommunens andre tettsteder, sa han.

Eikerløkka var et prosjekt som også opptok pensjonistene på møtet. Byggehøyder og innhold var to ting som opptok flere frammøtte. Ordføreren kunne fortelle at de var langt fra ferdig til å kunne bestemme noe som helst. Det er blant annet tanker om variert botilbud – et tilbud til eldre i fasen mellom det å bo hjemme og Eikertun.

Det er også snakk om å tilby boliger for andre grupper, kanskje en barnehage og boliger til førstegangsetablerere. At eldre nå kan få startlån er viktig og prosjektet vil bli laget slik at de oppfyller Husbankens regler for slike lån.

Politikerne i panelet fikk innledningsvis tre minutter til å presentere seg og sin eldrepolitikk. Fra venstre ser vi Adrian Tollefsen (H), Tommi Livsin (R), Julie Vaage (V), Trond Bermingrund (FrP), Kim Mogen Myhre (SP), Lasse Haugen (AP), Kaia Elena Klunderud (SV) og Kjell Erland Grønbeck (KrF).

Han tok også for seg fastlegeordningen i kommunen der to hjemler nå fylles med kommunalt ansatte leger. Eikertun og utbygging her var et annet tema der rivning av «gul-bygget» sto på ønskelista. En ny avdeling for demente er også på trappene, men alt dette koster mye penger.

– Jeg vil bli husket for å ha jobbet mot utenforskap som ordfører. Og det gjelder ikke bare de unge, men hele livet. Derfor er jeg glad vi har fått til en ordning med Eiker VGS der de besøker og hjelper eldre som en del av undervisningsopplegget og får dette godkjent innen sosialfaget, sa han.

Stort engasjement
Det manglet ikke på engasjement fra salen denne kvelden. Her haglet spørsmålene til politikerne. Det var om det ble «høyhus» på Eikerløkka slik ryktene sier, om Hokksund Barneskole skal selges til private utbyggere, manglende kollektivtransport for eldre og om svømmehallen på Loesmoen vil få stor nok badstue, for å nevne noe.

Utbyggingen av Loe – Sønju området på Loesmoen var også et tema, men ettersom to av paneldeltakerne er inhabile i den saken, ble det ikke mye snakk om akkurat den saken.

Av andre temaer som ble løftet fram fra salen, var Bo trygt hjemme reformen – som få politikere hadde lest etter at den ble lansert før sommerferien. Legevakt og transport var et annet tema og her scoret Venstre og Julie Vaage et viktig poeng ved å si at Øvre Eiker burde være stor nok til å drifte egen legevakt.

Politikerne ble også utfordret til å bli med på en vakt eller to på Eikertun for å se hva som skjer på et sykehjem. En tidligere ansatt der kom med et mildt sagt engasjert innlegg om situasjonen i hjelpetjenesten og helse- og sosialsjef Kari Hesselberg, noterte flittig under møtet.

Engasjerte eldre etterlyste også flere steder til sosialt samvær og ikke minst transport for eldre i tillegg til gratis trygghetsalarm.

Etter at Jon Wold hadde løsnet litt på stemningen med flere viser, var det tid for politikerne å svare ut de sakene som pensjonistene hadde lurt på. Men det ble en langdryg affære med mye repetisjon fra de ulike politikerne.

Om det er noen som skifter parti etter dette møtet er heller ikke sikkert.

Ordføreren blir snart pensjonist og liker å synge. Kanskje det blir en ny «karriere» etter valget. Her stemmer han i med Jon Wold.
Del:
Annonse