22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Herman Ekle Lund og Camilla Ulsund slår i dette leserinnlegget et slag for Mjøndalen. (Foto: Nina Holtan)

VALG 2023: Vi må tørre å si JA til Mjøndalen

MENINGER: 17. august arrangerte Mjøndalen Handel- og Serviceforening en betimelig debatt om tettstedsutvikling og Mjøndalen. Bakteppet var svært aktuelt: Byggeprosjekter som har stoppet helt opp og blitt til «krater», tomme lokaler til leie med gråpapir på vinduene og manglende liv i gatene.
Annonse

Hva vil vi egentlig med Mjøndalen – som politikere, næringsliv og innbyggere?

Vi i Venstre tror at mye av utfordringen til Mjøndalen ligger i en manglende visjon og helhetlig tanke om hvor vi vil med utviklingen. Ja, det finnes en sentrumsplan som ble vedtatt av Nedre Eikers kommunestyre før sammenslåingen, men hvor mange har egentlig et forhold til den? Hvor godt passer den inn i den nye kommunens øvrige planverk? Trenger den en oppdatering?

Annonse

Misforstå oss rett: Mjøndalen er et flott sted å bo med veldig mange gode kvaliteter: Idrett, frivillighet, tjenester, nærnatur og et godt kollektivtilbud, for å nevne noe. Men stedet savner kurs, og kan fremstå litt som ei flott skute som driver rundt på havet uten å ville i en tydelig retning.

Vilje tror vi er et nøkkelord her. Vi ble litt skremt under debatten, fordi det er manglende vilje til å plukke opp nye, spennende ideer som ble lansert fra panelet og salen.

Skal vi prøve å tiltrekke oss flere studieretninger til Drammen kommune – for eksempel vernepleierutdanning, slik vi foreslo – for at det kan bli marked til å bygge studentboliger og studentkafé i Mjøndalen? Skal vi bli enige om å rope høyt JA til denne ideen?

Nei, det ble tungt og vanskelig mente flere, nesten før tanken var ferdig tenkt.

Skal vi tørre å utfordre gårdeiere, utbyggere og butikker til å snakke mer sammen, samkjøre sine ønsker og tenke helt nytt på hva sentrumshandel kan være? For eksempel i retning av showroom-baserte butikker, slik byer verden over fylles med nå?

Nei, uten flere parkeringsplasser så kommer gråpapirene til å forbli på vinduene uansett, sånn er det bare, samme om næringslivet selv mener det er marked for å bygge uten, så «vet politikerne best».

Hva med kulturnæringen, da? Portåsen og Eiker Rock er ledestjerner, kan vi få flere til å følge etter og skape arbeidsplasser og glede basert på kulturopplevelser? En ny mulighet til å skape noe helt nytt i 3050?

Nei, det var bare tull, kunne FRPs Knut Gjerde fortelle oss; det var maks én-to mennesker som levde av kultur, tilknyttet Portåsen, så det er det heller ikke noe poeng å satse på.

Etter halvannen times debatt var dessverre inntrykket at store deler av det politiske landskapet og andre vegrer seg for å tenke nytt – og vil heller skru klokka tilbake til den gangen alt var bedre.

Da er det kanskje heller ikke så rart at Mjøndalen står stille.

Skal Mjøndalen komme videre, så trengs det politikere, næringsdrivende og frivillige ildsjeler som sammen roper JA! til nye tanker, ny kurs i Mjøndalen.

Vi i Venstre har følgende oppskrift på ny kurs og utvikling i Mjøndalen etter valget:

• Politikere, næringsliv og innbyggere må bli enige om en felles visjon. Denne må forankres både politisk, i næringslivet gjennom et Områdeforum, og ut til befolkningen gjennom Nærutvalget.

• Forutsigbar arealpolitikk: Vi politikere må få vedtatt en arealplan, og her bli enige om rammebetingelsene for utviklingen av Mjøndalen og områdene rundt for overskuelig framtid.

• Nære tjenester: Sikre fremtiden til skoler, barnehager, sykehjem og omsorgsboliger, Nav i Mjøndalen m.m., slik at vi avslutter usikkerheten rundt tjenestetilbudet opp mot folk som vurderer å bosette seg.

• Fritidstilbud: Store deler av de yngre mangler tilbud, og en del har ikke råd til å være med. Vi må samarbeide med idrettsrådet, kulturrådet, friluftsforum, Nærutvalg og andre for å finne ut hva vi skal satse på, og så må vi styrke Fritidskassa slik at barn fra fattige familier kan få subsidiert medlemsavgifter.

• Flere må ut i arbeid: 33,2 prosent av folk i arbeidsfør alder i kommunen – over 25.000 mennesker – er verken i arbeid eller søker arbeid. Det blir ikke et levende lokalsamfunn av lediggang. Vi må ta sterkere kontroll over Navs lokale arbeidsmarkedstilbud, finne ut hvordan vi kan hjelpe bedriftene til å gi flere folk sjansen og ha lavere terskel for å ansette folk med utradisjonell bakgrunn i kommunen.

Slik kan vi skape attraktiv utvikling av Mjøndalen og en ny gyllen framtid. Stem Venstre hvis du vil satse på Nye Mjøndalen!

Herman Ekle Lund, ordførerkandidat
Camilla Ulsund, 4. kandidat fra Stenseth
Drammen Venstre

Del: