13. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Rådhuset i Hokksund skal få en skikkelig ansiktsløfting gjennom vasking og maling. (Alle foto: ØEK)

PUSSES OPP: Nå blir rådhuset hvitt og borggården fin igjen

Det har lenge vært et ønske og et behov for å pusse opp rådhuset både utvendig og innvending. Nå er jobben i gang.
Annonse

– Jeg er så fornøyd med at arbeidene er i gang, og at rådhuset igjen blir hvitt og fint. Vi gleder oss til at det skal bli pent og funksjonelt igjen utenfor hovedinngangen. Det at området rundt rådhuset er i god stand er viktig for å styrke stedsutviklingen i Hokksund sentrum, sier ordfører Knut Kvale i en pressemelding.

Pusser opp for 3,5 millioner kroner
Før sommeren bevilget kommunestyret 2,5 millioner kroner til oppussingen.

Annonse

– Totalt vil prosjektene koste om lag 3,5 millioner kroner. Differansen dekkes av midler som tidligere er avsatt til oppgradering av rådhuset i Øvre Eiker kommunale eiendom (ØEKE), forteller kommunedirektør Leif-Arne Steingrimsen.

I sommer har ØEKE gjennomført minikonkurranse og forberedt arbeidet.

Bedre universelt utformet
Uteområdet blir i prosessen oppgradert til TEK 17-standard, med mer rekkverk, taktil merking (følbare skilt) med lederlinjer og på trapper, noe som gir bedre adkomst for personer med funksjonsnedsettelser til rådhuset.

– Hellingen på «låvebrua» er det ikke mulig å gjøre noe med. Derfor vil det fortsatt være tillatt med kjøring med spesialtillatelse opp til rådhusets inngang, også etter oppussingen. Resten av plassen foran rådhuset ønsker ØEKE som byggeier, at blir stengt for parkering. Det støtter jeg, sier Steingrimsen.

Borggården til rådhuset skal rehabiliteres og det skal bli bedre merking. I tillegg skal det ikke lenger være lov å parkere her.

Må vise Øvre Eikers stolthet
Kommunedirektøren har ikke vært fornøyd med hvordan rådhusbygget har framstått de siste årene.

– Slik dette flotte bygget og området rundt har sett ut, er verken representativt for Hokksund som sted, eller for Øvre Eiker kommune som arbeidsplass. Det er derfor godt å se at arbeidet nå er i gang, og jeg gleder meg til å se resultatet, sier Steingrimsen.

Malermester Buer skal gjøre vask, puss og malejobben, mens Sven Roald Andersen er entreprenør for borggården, trapper og låvebrua som også skal pusses opp.

Liten pause for valgdagen
Fasadevask og maling av rådhuset har akkurat startet opp, mens de utvendige anleggsarbeidene begynner etter at valgdagen er over.

– God tilgang til forhåndsstemming er viktig for demokratiet. Derfor venter vi med dette til valgdagen er over. Vi prøver også etter dette å tilrettelegge for at rådhuset er åpent som normalt, men med forbehold om at det må etableres alternative løsninger, avslutter kommunedirektøren.

Prosjektene vil ha en anleggsperiode på 4-6 uker fra oppstart. I tillegg til de to nye prosjektene går anleggsarbeidene med energibrønnparken mot slutten. Disse områdene skal tilbakestilles igjen.

Vaskingen av rådhuset er allerede i gang, mens de store arbeidene skal tas etter valget er over.
Del:
Annonse