24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Liv Jorunn Austdal og Herbjørn Fossheim Bardalen ble tildelt årets byggeskikkpris under Vestfossen Marken av Stein Andersen.

Byggeskikkprisen 2023 til Liv og Herbjørn i Lundehaugen

En annen pris som henger høyt i Vestfossen er byggeskikkprisen. Tradisjonen tro ble også den delt ut under avslutningen av årets Vestfossen Marken samtidig med prisutdelingen til Årets Vestfossing og trekning av diverse lotterier.
Annonse

Bak denne prisen ligger en tanke om at hvordan hus og bygninger ser ut er viktig for trivselen til de som bor på et sted. Da Grendeutvalget oppretta Byggeskikkprisen i 1998, var det også et ønske om å gi en ekstra honnør til de som ved restaurering, eller nybygg, søker å ivareta lokal byggeskikk og lokale byggetradisjoner.

Byggeskikkprisen er tidligere oftest utdelt til restaurering av privatboliger, men også til restaurering av forretningsbygg, til nye bolighus, ombygging av låve, VIFs klubbhus, og til den nye utvida Parken her. Byggene ligger i alle deler av Vestfossen.

Annonse

Juryen i år besto av Ellen Randi Henriksen, Øivin Kristoffersen og Stein Andersen. Prisen består av diplom, laga av Sine Marie Brastad, og pokal blåst og gravert av Daniel Erlandsson på Nøstetangen glass.

Det var i år kommet inn fire forslag. Av disse har juryen valgt å gi prisen til restaurering av et bygg som opprinnelig ble bygd rundt1910. Eiendommen er et småbruk, som ligger litt tilbaketrukket, men som fint kan ses fra en det som for snart 400 år siden var Norges første riksvei.

Juryens begrunnelse sier at restaureringen viser godt materialvalg, har mange fine detaljer, og arbeidene er pent og profesjonelt utført.

Byggeskikkprisen går til restaureringen av eiendommen «Bergheim», gnr 45, bnr. 12, Lundehaugen 3, og dagens eiere Liv Jorunn Austdal og Herbjørn Fossheim Bardalen.

Del:
Annonse