28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Drammen kommune har søndag kveld varslet at flommen nå kan bli verre enn under ekstremværet «Hans». (Arkivbilde: Alexander Jansen / DRM24)

Kan bli verre enn etter ekstremværet «Hans»

Det er stor usikkerhet i prognosene, men vannstanden ved Mjøndalen bru blir sannsynligvis høyere enn den var etter ekstremværet «Hans» tidligere i august. Nå har Drammen kommune satt krisestab.
Annonse

Vannstanden vil være høy fram til og med onsdag 30. august, og toppen kan komme opp på rundt 3,5 meter. Etter ekstremværet for tre uker siden snudde flomtoppen på 3,18 meter.

Flomvernet som er satt opp langs Drammenselva, er dimensjonert til å håndtere et flomnivå på 3,5 meter over vannstanden i fjorden. Det betyr i verste fall at flomvernet ikke er tilstrekkelig for å hindre at vannet flyter inn i boligområder.

Annonse

Krevende situasjon
– Situasjonen er veldig krevende, og det er viktig at alle forstår alvoret når er snakk om så store vannmengder. Det er viktig at ingen undervurderer flomfaren og gjør det de kan for å sikre egne verdier og seg selv. Forhåpentligvis vil flomvernet kommunen har satt ut, fungere godt også denne gangen. Men vi kan ikke se bort fra at vannmassene stiger over det nivået som flomvernet er i stand til å håndtere, sier ordfører Monica Myrvold Berg i en pressemelding.

Drammen kommune har satt kriseledelse etter de store nedbørsmengdene og følger utviklingen nøye, i tett samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre sentrale myndigheter.

Det er mange som risikerer å få vann i kjellere og inn på eiendommene sine og kan bli sterkt berørt av nedbørsmengdene når eksempelvis bekker tar nye veier. Økt vannstand i elva berører primært beboere på Steinberg, i Mjøndalen, i Krokstadelva og ved Killingrud.

I forbindelse med ekstremværet «Hans» i begynnelsen av august stilte Drammen kommune sandsekker til disposisjon for innbyggere som hadde behov for å skjerme eiendommene sine mot vannmassene. Det samme gjøres nå. Sandsekker kan hentes og fylles i Stryken sandtak. Det legges ut noen sekker allerede søndag kveld og suppleres fra og med mandag med bistand fra frivillige.

Redusert fremkommelighet
De økte vannmassene vil også føre til stengte veier. Så alle må være forberedt på at det blir redusert fremkommelighet på en del veier i de flomutsatte områdene.

De kommende dagene meldes det heldigvis lite nedbør, og det forventes derfor at vannstanden vil gå ned igjen fra torsdag.

Del:
Annonse