14. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Øvre Eiker får nå sin egen demensforening som disse står bak. F.v. ser vi Ragne Berget, Kai Roger Vatne, Gry Cora Nordahl, Marlene Grünwald-Berlin, Bjørg-Tove Førland og Monica Stølen.

Starter ny demensforening i Øvre Eiker

Vi blir stadig flere eldre og flere rammes av demenssykdom. Nå har et interimsstyre dratt i gang arbeidet med å danne en egen forening for Øvre Eiker under paraplyen til Nasjonalforeningen for folkehelsen.
Annonse

Med Ragne Berget som leder, er interimsstyret i full gang med å planlegge det første store møtet, som skal skje i festsalen på rådhuset 25. september. Foreningen med det «korte» navnet; «Nasjonalforeningen for folkehelsen Øvre Eiker Demensforening», skal spre kunnskap og informasjon og så vel demenssykdom som hjernen vår generelt.

Tirsdag var det nok et møte på Eikertun hvor arbeidsgruppen ville presentere planene de har jobbet med en stund. I gruppen sitter foruten leder Ragne Berget, Bjørg Tove Førland som nestleder, sekretær Monica Stølen, kasserer Alexander Eliassen og styremedlem Kjell Bjørndalen.

Annonse

Kai Roger Vatne fra Buskerud-avdelingen til Nasjonalforeningen bidrar i prosessen og vil være en støttespiller i det videre arbeidet. Så også dagavdelingen og andre avdelinger på Eikertun som trivsels- og mestringssenteret der Gry Nordal er tjenesteleder. Også demenskoordinator i Øvre Eiker, Marlene Grünwald-Berlin er med på opplegget med å danne denne nye foreningen.

Skal gi hjelp og råd til pårørende
– Pårørende til personer med demens møter en rekke utfordringer og mange trenger hjelp til å takle den nye hverdagen. Derfor er det viktig å kunne samles i en forening som kan gi alt fra gode samtaler til praktiske råd og hjelp i hverdagen, sier Ragne Berget.

Det finnes flere tilbud til pårørende i dag, men ikke noe samlet opplegg lokalt i Øvre Eiker. Det vil også bli et langt større behov i årene som kommer. Det er nesten 400 med demens i Øvre Eiker i dag, men dette vil stige betraktelig over de neste 20 årene. Det er minst fire pårørende i snitt pr. demenspasient og behovet for informasjon og hjelp er stort.

Jan Runar Eliassen fra Vestfossen ble landskjent gjennom Demenskoret på NRK. Nå har sønnen hans, Alexander, blitt med i styret for den nye foreningen og vil bidra med sin kompetanse og erfaring for å hjelpe andre i tillegg til egen familie.

Foreningen er i en etableringsfase og fortsatt er mye av det de vil drive med, litt uklart. Men det første møtet er allerede spikret og hvor lege og forsker Marte Roa Syvertsen skal ta for seg «Menneskehjernen – farlig og fantastisk» som hun kaller sitt foredrag.

Ett av målene til denne foreningen er å få Øvre Eiker til å bli en demensvennlig kommune. Ifølge medlemmene i styret betyr det å forplikte seg til å møte eldre og demenssyke personer på en verdig måte – på alle plan. Men det vil også forplikte næringslivet i kommunen som vil måtte sette seg på kursbenken for å få informasjon om hvordan vi skal håndtere mennesker med demens i hverdagen.

Likepersoner er et begrep i mange sammenheng, men høyst aktuelt også innen demensomsorgen. For pårørende er det viktig å ha noen som opplever det samme som en selv å snakke med. Få erfaringer fra og kanskje litt praktisk hjelp. Hvordan en søknad om sykehjemsplass skal skrives er ett eksempel. Annen praktisk hjelp er også noe som må søkes om inn i helsetjenesten.

Del:
Annonse